24 decembrie 2016“În prag de sărbători, vă dorim să petreceţi clipe minunate alături de cei dragi, să întâmpinaţi Naşterea Domnului cu bucurie în suflet, iar anul 2017 să fie mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de realizări!”
„Sărbători fericite!”

 BIROUL OPERATIV AL
Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea
Președinte,
Constantin IONESCU

Legea 250/2016 – privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015

17 decembrie 2016

HG 935/08.12.2016

HG 935/08.12.2016  privind modificarea si completarea HG 582/2016.pdf!!!

 Analiza textului hotărârii confirmă că salariile secretarilor și contabililor care au fost diminuate în august 2016 vor reveni la nivelul lunii iulie 2016!!!

OUG 96/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, cercetării și formării profesionale .pdf

Aceasta OUG aduce modificari în ceea ce privește examenul de definitivat, echivalarea titlului de doctor cu gradului I, concursul pentru functia de director/director adj.

8 decembrie 2016

Ordinul nr. 5784/2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a

GREŞEALA FĂCUTĂ ÎN LUNA AUGUST 2016 PRIVIND SCĂDEREA SALARIILOR SECRETARILOR ŞI CONTABILILOR A FOST REPARATĂ!!!

          În şedinţa de astăzi, 8 decembrie 2016, Guvernul României a modificat H.G. 582/2016 astfel: “Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat care în urma aplicării prevederilor din Anexa a) din H.G. 582/2016, a trecut de pe funcţiile de contabil şef sau de secretar şef pe funcţiile de execuţie, beneficiază de drepturile salariale avute la funcţiile de conducere la data de 31.07.2016 în măsura în care acestea sunt mai favorabile”.
Deznodământul fericit se datorează acţiunilor întreprinse de către FSLI!!! Menţionăm protestele din septembrie, octombrie şi noiembrie, memoriile adresate către Ministerul Educaţiei şi Guvernul României, întâlnirile şi expunerile la Ministerul Educaţiei din luna octombrie 2016, acţiunile în instanţă introduse.
În toată această perioadă, Biroul Operativ al SLI VRANCEA, afiliat la FSLI,  a considerat că  nu este corect ca un salariu să fie diminuat, nici măcar pe considerente bazate subiectiv pe numărul de elevi sau numărul de clase.
Apreciem de asemenea, că ar trebui să nu acceptăm ca salariile unor categorii de personal să scadă!
Lipsa solidarităţii şi a unității aduc mari deservicii mişcării sindicale și implicit pierderea de drepturi și beneficii!!!

Biroul Operativ al SLI VRANCEA
Președinte, Constantin IONESCU

CLARIFICĂRI PRIVIND NORMELE DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

  Guvernul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre, o serie de modificări şi completări la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Noile prevederi se aplică personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic auxiliar de conducere din învățământul de stat.
   Hotărârea aprobată clarifică modul în care se stabilesc drepturile salariale pentru personalul didactic auxiliar de execuție și conducere din învățământul preuniversitar, fiind vizate funcțiile de secretar șef și contabil șef din unitățile de învățământ preuniversitar. Nu în ultimul rând, decizia de azi stabilește și suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor.
  Astfel, reîncadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se face pe funcțiile, gradele didactice, tranșele de vechime în învăţământ şi gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcțiile, gradele/treptele profesionale şi gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, astfel încât drepturile salariale acordate la 1 august 2016 să nu fie mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016.
  Alte prevederi vizează perioadele care constituie vechime în învăţământ. Potrivit hotărârii aprobate, pentru învățământul superior/universitar/preuniversitar, constituie vechime în muncă și perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creșterea copilului în vârstă până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ. De asemenea, reprezintă vechime în muncă şi activitatea desfășurată de profesorii sau maiștrii instructori în perioada 1984-1990, cu normă întreagă în învățământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.
  De asemenea, sunt aduse clarificări cu privire la suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor. Astfel, cei care dețin acest titlu şi care îşi desfășoară activitatea în domeniul în care l-au obținut şi nu au beneficiat de această sumă compensatorie, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor, în acord cu prevederile OUG nr. 43/2016, stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad/treaptă profesională din unitatea/instituția de învăţământ sau, după caz, dintr-o unitate/instituție similară.


Sursa: Guvernul României http://gov.ro/ro/print…
Joi, 08 Decembrie

6 decembrie 2016

Informare


Astăzi, 05.12.2016, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice a avut loc o întâlnire cu reprezentanții MENCȘ, Ministerului Justiției și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în vederea discutării obiecțiunilor formulate de Ministerul Justiției la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotӑrârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.
În cadrul discuțiilor purtate, reprezentanții Ministerului Justiției au acceptat că există temei legal pentru inserarea, în cuprinsul normelor metodologice a anexei nr. 4 a)- care să reglementeze nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar, începând cu luna august 2016.
Au înțeles și acceptat că este absolut necesară reglementarea vechimii în învățământ, în condițiile în care, în cuprinsul Legii nr. 1/2011 nu este definită vechimea în învățământ, iar Legea 63/2011 a fost abrogată de la 1 august 2016.
În vederea rezolvării problemei contabililor și secretarilor care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de indemnizația de conducere, de la 1 august 2016, s-a convenit ca, în Normele metodologice anexă la proiectul hotărârii de guvern, să se introducă art. II, cu următorul cuprins: Personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care, în urma aplicării prevederilor din Anexa 4 a) la HG nr 582/2016, a trecut de pe funcțiile de contabil șef sau de secretar șef pe funcțiile de executie, beneficiază de drepturile salariale avute la funcțiile de conducere la data de 31 iulie 2016, în măsura în care acestea sunt mai favorabile.
Joi, în ședința de Guvern se vor discuta aceste norme metodologice. Urmează să vedem măsura în care Guvernul va soluționa problema contabililor și secretarilor ale căror salarii au fost drastic diminuate.

22 noiembrie 2016

Protestele pentru nepunerea în plată a dobânzilor continuă!

SLI Vrancea, împreună cu alte sindicate din țară afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, continuă lupta pentru punerea în plată a sumelor ce reprezintă dobânzile stabilite de instanțele judecătorești. Astăzi, 22.11.2016, se va picheta Ministerul Finanțelor pentru a determina cuprinderea sumelor necesare plății dobânzilor la rectificarea bugetară de anul acesta.
În data de 16 noiembrie 2016, delegația formată din liderii organizațiilor sindicale afiliate la FSLI din județele: Argeș, Bacău, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Mehedinți, Suceava, Vaslui, Vrancea, s-au deplasat la București ca urmare a întârzierii punerii în aplicare a dispozițiilor trasate de vicepremierul Vasile Dâncu la întâlnirea din  data de 18 octombrie 2016,  în vederea plății dobânzilor stabilite de instanțele judecătorești.
A avut loc o întâlnire la sediul M.E.N.C.Ș., iar din partea ministerului au participat domnii Ghelmez George și Păunică Mihai. M.E.N.C.Ș a centralizat sumele transmise de inspectoratele școlare și le-a înaintat către Ministerul Finanțelor Publice. În acest moment deblocarea situației e pe masa Ministerului Finanțelor Publice.
Drept urmare, s-a înaintat o solicitare M.F.P. pentru o întâlnire a unei delegații a F.S.L.I. cu conducerea M.F.P. pentru a discuta cuprinderea acestor sume în buget. Această întâlnire trebuia să aibă loc în ziua de luni, 21 noiembrie 2016. Până la acest moment nu a avut loc această intâlnire, drept pentru care se va picheta Ministerul de Finante.
Din datele înaintate de M.E.N.C.Ș., la nivelul județului Vrancea, suma care trebuie recuperată depășește 15.000.000 lei.

21 noiembrie 2016

Comunicat USLIP IASI (afiliat la FSLI) privind discuția avută cu prim-ministrul României, dl DACIAN CIOLOȘ!!!


Vă informăm, că așa cum a promis, astăzi 21.11.2016, domnul Prim-ministru Dacian Cioloș l-a contactat telefonic pe Președintele USLIP IAȘI Laviniu Lăcustă. Aceste clarificări sunt consecința discuțiilor care au avut loc la Prefectura Iași în data de 18.11.2016 când i s-au transmis revendicările salariaților din învățământul preuniversitar ieșean. Subliniem că o parte dintre cerințe vizează toți salariații din învățământul preuniversitar românesc.
Legat de problema plății dobânzilor domnul Prim-ministru a menționat că vor fi alocate 1.7 miliarde lei către autoritățile locale. Acestea vor putea acorda bani pentru dobânzi din sumele pe care le vor primi. Noi considerăm că Ordonanța trebuie să precizeze că o parte dintre acești bani vor veni pentru dobânzi. În lipsa acestor nuanțări, avem mari rezerve că autoritățile locale vor realiza aceste plăți!
Prim-ministrul a precizat că acolo unde orele de educație fizică sunt predate de învățători, trebuie suplimentat numărul de posturi, însă acest lucru se va putea face începând cu semestrul al doilea, după ce Inspectoratele Școlare Județene vor face aceste solicitări către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Această instituție va pune la punct baza legală pe care o va înainta Guvernului.
În ceea ce privește secretarii și contabilii care au avut salariile diminuate prin HG 582/2016, urmează ca tot printr-o Ordonanță de urgență să fie scăzut baremul numărului de clase sau chiar eliminat.
Nu s-a făcut niciun fel de referire la legea de majorare cu 15% a salariilor din învățământ care așa cum știți a fost atacată de către Executiv la Curtea Constituțională.
În cursul zile de marți, după întâlnirea pregătitoare a ședinței de miercuri cu reprezentanții ministerelor, vom fi din nou contactați pentru alte precizări. Vom reveni cu detalii.

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE
USLIP IAȘI

FSLI solicita MENCS precizari pentru plata profesorilor metodisti!

FSLI solicita MENCS precizari pt plata profesorilor metodisti

5 noiembrie 2016

Problema salarizării trebuie tratată cu aceeași măsură!

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ își exprimă dezamăgirea față de atitudinea publică manifestată în ultimele zile de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, de  Prim – ministrul României, domnul Dacian Cioloș și de reprezentanții unor partide politice, ca urmare a amendamentelor aprobate de comisiile de muncă și de finanțe ale Camerei Deputaților privind majorarea salariilor personalului din învățământ în medie cu 15%, începând cu data de 1 ianuarie 2017, precum și majorarea salariilor din sectorul sanitar, două domenii vitale unde salariile sunt printre cele mai mici din sectorul bugetar.
Este de neînțeles această atitudine, dacă se are în vedere o realitate de necontestat – salariile personalului didactic din învățământ, mai ales ale celor la început de carieră, cu studii superioare, după ultima „majorare” prevăzută de O.U.G. 20/2016, au ajuns la 1100 lei net! Acesta este salariul net al unui cadru didactic cu studii superioare!
Trebuie amintit că F.S.L.I. s-a opus adoptării O.U.G. 20/2016, organizând un marș de protest în data de 1 iunie a.c. la care au participat aproape 15000 de manifestanți.
Mai mult, nu trebuie uitat că unul dintre angajamentele Guvernului Cioloș, la învestire, a fost acela al elaborării legii cadru de salarizare în sectorul bugetar- proiect de lege care nu este finalizat și supus dezbaterilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale nici până la acest moment!
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a susținut, încă de la primele discuții purtate cu ministrul muncii, domnul Dragoș Pîslaru, pe marginea actelor normative în domeniul salarizării, necesitatea acordării unei creșteri medii a salariilor personalului din învățământ, cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2017,  creștere medie care ar permite eliminarea unora dintre inechitățile existente în prezent în salarizarea personalului din sistemul educațional și de la care să se poată pleca în elaborarea unei noi legi - cadru de salarizare.
În condițiile în care, la nivel guvernamental, nu s-au găsit soluții pentru rezolvarea inechităților de natură salarială existente în sectorul bugetar, în calitatea sa de for legislativ suprem, Parlamentul are îndreptățirea de a adopta  legi menite să înlăture disfuncționalitățile din salarizarea bugetarilor.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ  apreciază atitudinea constructivă  și bunele intenții de care au dat dovadă pe parcusul celor peste șapte ore de dezbateri președinții celor două comisii, domnii Adrian Solomon și Viorel Ștefan, punând în discuție  amendamentele propuse de sindicatele din educație la O.U.G. NR.20/2016, menite să rezolve unele  lacune și inadvertențe din această ordonanță.
Avem speranța că toți parlamentarii din Camera Deputaților, care reprezintă interesele alegătorilor, vor da dovadă că au respect față de salariații celor două domenii strategice de care depinde viitorul României și vor fi prezenți în Plenul Camerei Deputaților pentru a vota pozitiv aceste amendamente.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită public să fie supusă spre aprobare în Camera Deputaților și O.U.G. Nr. 14/2015 prin care s-au triplat salariile înalților demnitari, act normativ care nu a fost contestat de aceștia, așa cum o fac acum când s-a propus această majorare necesară, decentă și sustenabilă.
PREȘEDINTE,
Simion HANCESCU

București,3 Noiembrie 2016


26 octombrie 2016

Informare FSLI privind plata dobânzilor!

Astăzi, 26 octombrie 2016, la sediul Guvernului României a avut loc o întâlnire în cadrul căreia s-au discutat probleme legate de nepunerea în executare a sentințelor judecătorești referitoare la plata dobânzilor. Din partea Guvernului României  a participat vicepremierul Guvernului României, domnul Vasile Dîncu, precum și doamna Daniela Pescaru-secretar de stat la M.F.P., Vlad Laurențiu-secretar de stat  și Mihai Paunică-director general M.E.N.C.S..Din partea F.S.L.I. au participat Simion Hancescu-președinte și Ion Dobre-vicepreședinte.
În urma discuțiilor purtate, s-a tras concluzia că este necesar să se modifice, prin ordonanță de urgență, Legea Educației Naționale, pentru a se crea cadrul care să permită plata acestor dobâzi de la bugetul de stat. Domnul Vasile Dîncu a afirmat că va discuta această problemă și cu Primul ministru și a solicitat reprezentanților M.E.N.C.S. să elaborezeproiectul acestei ordonanțe în regim de urgență.
18.10.2016-FSLI protest în fața MENCȘ!

14 octombrie 2016

24 Ianuarie- declarată zi liberă nelucrătoare!!!

Parlamentul României - Lege nr. 176/2016 din 07 octombrie 2016
Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
În vigoare de la 16 octombrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 13 octombrie 2016. Nu există modificări până la 16 octombrie 2016.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art. 139. - (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august-Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 7 octombrie 2016.
Nr. 176.

13 octombrie 2016

Informare FSLI Comisia de dialog social!!!

Astăzi,  12.10.2016, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.E.N.C.S., pentru avizarea proiectului de HG pentru modificarea HG nr 582/2016. Pozitia reprezentantului FSLI, Simion Hancescu, a fost următoarea:
Având în vedere că:
1. După intrarea în vigoare a HG nr. 582/2016 un număr apreciabil de salariați din categoria personalului didactic auxliar a înregistat diminuări salariale cu sume cuprinse între 300 și 1000 de lei, învățământul  fiind singurul sector bugetar în care se constată că există scăderi salariale, iar prin acest proiect pe care îl discutăm astăzi se rezolvă doar parțial problema salariaților cărora li s-au diminuat veniturile;
2. În Parlamentul României se discută acum de Legea pentru aprobarea OUG 57/2015,  cu completările ulterioare și că foarte probabil MENCS, dupa intrarea în vigoare a acestei legi, va fi nevoit să elaboreze un alt proiect de HG;
3. În acest moment Normativele pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic nu sunt revizuite,
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ avizează negativ acest proiect de HG.
Reprezentantul FSLI a solicitat ca MENCS să găsească soluția, astfel încât după intrarea în vigoare a acestei HG niciun venit să nu scadă!
  
Cu respect,

PREȘEDINTE,
 Simion HANCESCU

3 octombrie 2016

5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A PROFESORILOR

      Ca urmare a numeroaselor sesizări primite și anul acesta din partea membrilor noștri de sindicat, în legătură cu derularea activităților din ziua de 5 Octombrie – Ziua Mondială a Profesorilor/Ziua Mondială a Educatorilor facem următoarele precizări:
   • În conformitate cu prevederile art. 8 (1) și (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial partea a V-a din 26.11.2014:
   • (1) ,,Părțile convin să sărbătorească pe 5 Iunie – Ziua Învățătorului și pe 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice dedicate acestor evenimente.”

 (2) ,,În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.”
    De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4 din O.M.E.C.Ș. nr. 4577 / 20.07.2016, privind structura anului școlar 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare:
  ,,Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 Octombrie – Ziua Internațională a Educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului și ziua de 1 Iunie – Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.”
      În aceste condiții, vă solicităm să întreprindeți toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legale anterior citate.
     După cum am informat părțile interesate și în anii școlari anteriori, în conformitate cu prevederile art. 8 (3) din C.C.M.U.N.S.A.Î.P., programul special al zilei de 5 Octombrie 2016, precum și activitățile prin care se va sărbători această zi sunt stabilite în Comisia Paritară constituită la nivelul fiecărei unități / instituții de învățământ preuniversitar  (detalii în Anexa nr. 3 a Contractului Colectiv de Muncă).Biroul Operativ al SLI Vrancea
Presedinte,
Constantin  IONESCU

27 septembrie 2016

Iniţiative ale FSLI pe masa Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor

   Astăzi, 27.09.2016, Preşedintele FSLI Simion Hancescu, a participat la ședința Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, ședință care a avut la ordinea de zi câteva inițiative legislative de interes pentru învățământ. Cele mai importante dintre acestea, care au plecat de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,  au fost cea referitoare la  “investirea personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control cu exercțiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” și cea privind  “posibilitatea de pensionare cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard și fără diminuarea cuantumului pensiei”.
    Simion Hancescu a argumentat necesitatea aprobării celor două proiecte legislative, ambele primind vot favorabil. Precizăm că Senatul României este Cameră decizională și sperăm ca până la finalul actualei sesiuni parlamentare cele două proiecte să fie legiferate.
     Membrii  Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport au adus în discuție și concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din învățământul preuniversitar, atrăgând atenția asupra lacunelor și prevederilor nelegale din metodologia de concurs, care pot vicia rezultatul acestuia. Comisia a solicitat ca ministrul educației să vină, cât mai repede, în fața Comisiei pentru a clarifica problemele legate de organizarea intempestivă  a   acestui concurs.

Ghid de pregătire pentru concursul de directori/ directori adjuncţi din învățământul preuniversitar!!!

13 septembrie 2016

Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea susține performanța în educație!

Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea susține, încurajează și sprijină performanța la toate nivelurile. În acest sens astăzi, 12 septembrie 2016, în cadrul festivității de deschidere a anului școlar la Colegiul Național Unirea, unde au fost prezenți profesori, elevi, părinți, Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea a oferit elevului Toma Adrian  un laptop, pentru performanța obținută la Olimpiada Internațională de Geografie de la Beijing, iar domnului Dragomir Octavian, profesor îndrumător și membru de sindicat al Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea, un premiu în valoare de 500 lei.
În acest an școlar Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea va continua să lupte pentru o finanțare corespunzătoare a învățământului. Se vorbește în ultima perioadă deseori de performanță în educație, dar despre investiții în aceasta, mai puțin. Dacă dorim un învățământ performant, investiția în educație nu mai necesită amânare!
La început de an școlar, Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea transmite întregului personal din învățământ un an școlar cu multă sănătate, multe bucurii, satisfacții, împliniri și performanțe.

Biroul Operativ al SLI Vrancea
Președinte, prof. Constantin IONESCU

10 septembrie 2016

30 august 2016

”Salarii diminuate pentru secretarii și contabilii din școli”

Aşa cum anticipam, actuala H.G. 582/2016 care vizează aplicarea “corecţiilor” în sistemul de salarizare bugetar, vine şi cu scăderi de salarii la secretarii şi contabilii din unităţile de învățământ care au între 19 şi 29 de clase/grupe. Din evaluările noastre și din informațiile transmise de colegii din unitațile de învățământ, diminuările sunt între 200 şi 500 lei. Menţionăm că “majorările” rezultate prin aplicarea “corecţiilor”, sunt nesemnificative pentru cadrele didactice, sumele fiind cuprinse între 10 şi 60 de lei.
           Ne exprimăm nemulţumirea față de actuala stare de fapt. Politica de a lua de la unii foarte mult şi de a da la alţii foarte puţin, este descalificantă pentru un executiv care se pretinde european. De asemenea, constatăm că deşi mai sunt câteva zile până în septembrie 2016, nu există încă un proiect al legii salarizării aşa cum a fost promis, inclusiv la discuţia pe care reprezentanţii sindicatelor din învăţământ au avut-o cu domnul Vice-Prim-Ministru Vasile Dâncu în data de 27 iunie 2016.
De asemenea cluburile sportive școlare din județ vor rămâne fără directori, deoarece nu întrunesc minimum 30 de grupe, existând riscul de a fi desființate sau de a fi arondate altor unități de învățământ. În loc ca guvernul să se preocupe de sportul de performanță și finanțarea acestuia prin această politică nu se dorește altceva decât îngroparea sportului românesc. Dacă anul acesta la Jocurile Olimpice 2016 lotul României s-a întors cu 4 medalii, la următoarele competiții nu vom mai avea sportivi care să ne reprezinte. Profesorii antrenori sunt nevoiți să scoată bani din buzunar atunci când merg în cantonamente sau anumite deplasări sportive, bazele sportive sunt învechite, iar echipamentul și instalațiile sportive lipsesc cu desăvârșire.
         Cinismul guvernanţilor ne determină să luăm în considerare posibilitatea unor noi acţiuni de protest în această toamnă.
       Solicităm şi pe această cale, reprezentanţilor Ministerului Muncii, Ministerului Educaţiei, Ministerului de Finanţe şi nu în ultimul rând premierului Dacian Cioloş, să revizuiască de urgenţă HG 582/2016, în sensul păstrării valorii nominale a salariilor avute până la 31 iulie 2016.
Biroul Operativ al SLI Vrancea
Presedinte, Constantin IONESCU

2 august 2016

Dascălii vrânceni vor primi distincțiile „Gheorghe Lazăr” și distincția „Diploma de excelență”- obținute în anul școlar 2008/2009!


Un număr de 114 dascăli vrânceni, membri de sindicat, vor primi distincțiile „Gheorghe Lazăr” obținute în anul 2009. Acest lucru este posibil ca urmare a faptului că Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea a deschis în numele membrilor de sindicat un proces la Curtea de Apel Galați prin care a cerut emiterea ordinului de ministru pentru acordarea distincțiilor „Gh. Lazăr” și a distincției „Diploma de excelență” - 2008/2009, conform OMECS 5435/2006.
Procesul s-a derulat pe o perioada de 3 ani timp în care SLI Vrancea a depus probe prin care a demonstrat că dreptatea este de partea membrilor de sindicat vrânceni.
Prima instanță, respectiv Curtea de Apel Galați, a dat câștig de cauză dascălilor prin sentința 209/15.10.2013, iar MENCS a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție București. După judecarea recursului SLI Vrancea a câștigat prin Decizia definitivă a ÎCCJ București nr. 2603/2015 prin care obligă MENCȘ de a emite ordinul de acordare a distincțiilor „Gh. Lazăr” și a distincției „Diploma de excelență”- pentru anul școlar 2008/2009.
Odată rămasă definitivă și irevocabilă decizia ÎCCJ București, SLI Vrancea a solicitat prin adresa nr. 495/27.06.2016 înregistrată la MENCȘ cu nr. 37616/30.06.2016, emiterea ordinului de ministru privind acordarea distincțiilor „Gh. Lazăr” și a distincției „Diploma de excelență”-2008/2009.
În data de 25.07.2016 MENCȘ se conformă și emite Ordinul MENCȘ nr 4609/25.07.2016 prin care pune în aplicare sentința civilă 209/15.10.2013 a C.A. Galați,  rămasă definitivă prin Decizia nr.2603/2015 a ÎCCJ București, precum și prevederile OMECS 5435/2006.
Astfel, Direcția Generală  de Management și Resurse Umane din MENCȘ, ISJ Vrancea și unitățile școlare în care erau angajați la acea dată dascălii vrânceni vor duce la îndeplinire prevederile OMENCȘ nr.4609/25.07.2016
Drepturile financiare care se cuvin în conformitate cu prevederile OMECS 5435/2006 sunt:
Art. 6. - Diploma „Gheorghe Lazăr" clasa este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincţiilor.
Art. 8. - Diploma „Gheorghe Lazăr" clasa a II-a este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincţiilor.
Art. 10. - Diploma „Gheorghe Lazăr" clasa a III-a este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincţiilor.
Art. 12. - Diploma de excelenţă este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.”
Ne bucură această reușită a SLI Vrancea, care, alături de celelalte realizări, arată că este o organizație puternică care apără drepturile și interesele a peste 4000 de membri- personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic- din învățământul vrâncean.
Ne angajăm conform statutului SLI Vrancea să apărăm toate drepturile și interesele care decurg din legislația în vigoare pentru tot personalul din învățământ, membri de sindicat.

BIROUL OPERATIV AL SLI VRANCEA
Președinte,
Constantin IONESCU

Dascălii vrânceni vor primi distincțiile „Gheorghe Lazăr” și distincția „Diploma de excelență”- obținute în anul școlar 2008/2009!Un număr de 114 dascăli vrânceni, membri de sindicat, vor primi distincțiile „Gheorghe Lazăr” obținute în anul 2009. Acest lucru este posibil ca urmare a faptului că Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea a deschis în numele membrilor de sindicat un proces la Curtea de Apel Galați prin care cerea emiterea ordinului de ministru pentru acordarea distincțiilor „Gh. Lazăr” și a distincției „Diploma de excelență” - 2008/2009, conform OMECS 5435/2006.
Procesul s-a derulat pe o perioada de 3 ani timp în care SLI Vrancea a depus probe prin care a demonstrat că dreptatea este de partea membrilor de sindicat vrânceni.
Prima instanță, respectiv Curtea de Apel Galați, a dat câștig de cauză dascălilor prin sentința 209/15.10.2013, iar MENCS a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție București. După judecarea recursului SLI Vrancea a câștigat prin Decizia definitivă a ÎCCJ București nr. 2603/2015 prin care obligă MENCȘ de a emite ordinul de acordare a distincțiilor „Gh. Lazăr” și a distincției „Diploma de excelență”- pentru anul școlar 2008/2009.
Odată rămasă definitivă și irevocabilă decizia ÎCCJ București, SLI Vrancea a solicitat prin adresa nr. 495/27.06.2016 înregistrată la MENCȘ cu nr. 37616/30.06.2016, emiterea ordinului de ministru privind acordarea distincțiilor „Gh. Lazăr” și a distincției „Diploma de excelență”-2008/2009.
În data de 25.07.2016 MENCȘ se conformă și emite Ordinul MENCȘ nr 4609/25.07.2016 prin care pune în aplicare sentința civilă 209/15.10.2013 a C.A. Galați,  rămasă definitivă prin Decizia nr.2603/2015 a ÎCCJ București, precum și prevederile OMECS 5435/2006.
Astfel, Direcția Generală  de Management și Resurse Umane din MENCȘ, ISJ Vrancea și unitățile școlare în care erau angajați la acea dată dascălii vrânceni vor duce la îndeplinire prevederile OMENCȘ nr.4609/25.07.2016
Drepturile financiare care se cuvin în conformitate cu prevederile OMECS 5435/2006 sunt:
Art. 6. - Diploma „Gheorghe Lazăr" clasa este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincţiilor.
Art. 8. - Diploma „Gheorghe Lazăr" clasa a II-a este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincţiilor.
Art. 10. - Diploma „Gheorghe Lazăr" clasa a III-a este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincţiilor.
Art. 12. - Diploma de excelenţă este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.”
Ne bucură această reușită a SLI Vrancea, care, alături de celelalte realizări, arată că este o organizație puternică care apără drepturile și interesele a peste 4000 de membri- personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic- din învățământul vrâncean.
Ne angajăm conform statutului SLI Vrancea să apărăm toate drepturile și interesele care decurg din legislația în vigoare pentru tot personalul din învățământ, membri de sindicat.

BIROUL OPERATIV AL SLI VRANCEA
Președinte,
Constantin IONESCU

29 iulie 2016

PROIECT ROFUIP

PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR : Descarcă !!!!

29 iunie 2016

Ministrul Bostan o rușine pentru țară! Cerem demisia sau demiterea, de urgență!

   Declarația elucubrantă și cinică a „tehnocratului” Marius Raul Bostan, ministrul comunicațiilor, a produs stupefacție și revoltă în rândul salariaților din educație și, probabil, a multor părinți: „gratuitatea învățământului este o reminiscență a anilor de comunism”, iar „o mărire de salarii în zona asta de educație nu ar provoca decât pagube pe următorii 2-3-5 ani, dar pagube pe care nu le mai poți recupera.”
     Această declarație nu a fost făcută de vreun „cetățean oarecare” la cârciuma din sat, după ce a consumat câteva pahare de votcă, ci de un membru al Guvernului Cioloș, probabil având discernământ.
     Câtă ură viscerală față de acest popor nevoiaș poate avea un demnitar care spune că „părinții ar trebui să plătească pentru educația copiilor lor”?!. Ei oricum susțin, prin taxe și impozite, educația. O asemenea afirmație este făcută în condițiile în care, în Constituția României este stipulat ca drept fundamental, dreptul la învățătură, precum și faptul că „învățământul obligatoriu este gratuit” (art. 32 alin.4). Este intolerabil ca un membru al Guvernului să se lanseze în afirmații publice, fără să cunoască nici cele mai elementare drepturi consfințite de Constituția statului din al cărui GUVERN face parte și care are ca principală responsabilitate să asigure guvernarea, în limitele legii, mai ales ale celei fundamentale!
       Într-o țară ca România, în care aproximativ 40% din populație trăiește la limita de subzistență, un ministru al Guvernului nu are dreptul să declare public asemenea enormități!
     Domnule non-ministru, pentru foarte mulți părinți din această țară, acei „100 de lei pe lună”, pe care îi propuneți cu atâta ușurință să îi plătească lunar pentru educația propriilor copii, sunt, de multe ori, tocmai fondurile lunare pe care familia le are la dispoziție pentru a asigura hrana zilnică a propriilor copii școlari! Dacă pentru un ministru al cărui salariu net s-a triplat anul trecut nu este un efort semnificativ să plătească lunar 100 de lei, pentru educația propriului copil, pentru mulți dintre cetățenii acestui stat această sumă este un „lux nepermis” la un salariu net de sub 1000 de lei/lună! Acestea sunt realitățile cetățenilor pe care, în calitate de ministru, îi guvernați, dar pe care nu le cunoașteți, întrucât, fiind un ministru tehnocrat „performant”, nu ați avut timp să vă documentați înainte de a emite aberații în spațiul public!
       Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că este o jignire la adresa tuturor dascălilor afirmația aceluiași ministru conform căreia: „a mări salariile din educație înseamnă că România va intra într-o procedură de buget excesiv”, dar și o dovadă de nesimțire și servilism față de instituțiile internaționale care au interese meschine în și cu această țară!.
      „Eu, ministru, pot să am 13500 de lei/lună net, dar tu, profesore, mulțumește-te cu 1100 de lei, că nu ești performant și, dacă nu-ți convine, dă-ți demisia”, cam acesta este modul de gândire al tehnocratului Bostan.
       Domnule ministru tehnocrat, rolul Guvernului este să finanțeze educația, să investească în resursa umană din educație și nu să „cerșească” banii de la părinți pentru educarea propriilor copii, cu atât mai puțin să își îndemne dascălii să plece spre alte meserii. Aceste afirmații, coroborate cu cele referitoare la „ideea opririi furnizării energiei electrice pentru consumatori după ora 24.00”, denotă o mentalitate corporatistă, similară cu cea enunțată de CEO NESTLE atunci când susținea că „Accesul la apă nu ar trebui să fie un drept public”. Nu este acceptabil ca un membru al Guvernului României să emită astfel de opinii, care limitează sau interzic drepturi fundamentale ale omului.
      Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită, domnului Dacian Julien Cioloș, Prim – ministrul României, să declare public dacă aceste afirmații incalificabile reprezintă poziția oficială a Guvernului României în ceea ce privește investiția în educație și în dascălii acestei țări!Cerem public Primului-ministru să-l demită pe ministru Bostan, ale cărui afirmații nu fac cinste niciunui ministru! Dacă nu o va face, înseamnă că domnul Dacian Cioloș gândește similar cu ministrul Bostan!
    Simplele scuze postate pe profilul propriu de facebook nu sunt de natură să înlăture gravitatea afirmațiilor publice la adresa dascălilor! 

27 iunie 2016

Guvernul promite o lege a salarizării în toamnă!

       
      Astăzi, 27 iunie 2016, o delegație a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, formată din Simion Hancescu – Președinte, Constantin Rada – Secretar General, Giani Leonte – vicepreședinte și Președinte al Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, Laviniu Lăcustă – Președinte Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași și George Purcaru – Președinte Sindicatul Liber din Învățământ Bacău, a avut o discuție cu Viceprim- ministrul României, domnul Vasile Dâncu, ca urmare a situației din cele trei județe (Suceava, Iași, Bacău) în care există un procent semnificativ de membri de sindicat care au anunțat public că doresc să se retragă de la examenele naționale din această vară.

      În cadrul discuțiilor s-au abordat probleme generate de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 20/2016, dar și alte probleme specifice sistemului educațional, inclusiv cele privind elaborarea unui proiect de lege a salarizării în sistemul bugetar.
       Viceprim- ministrul Vasile Dîncu s-a angajat că, în perioada imediat următoare, vor începe discuțiile privind o nouă lege de salarizare a bugetarilor, care să fie înaintată Parlamentului, spre dezbatere și aprobare, în această toamnă. De asemenea, a promis că se vor găsi soluții pentru rezolvarea problemelor în materia salarizării personalului din învățământ, decurgând din aplicarea O.U.G. nr. 20/2016, inclusiv prin normele metodologice de aplicare a acesteia.

SLI Vrancea a castigat procesul cu MENCS privind emiterea ordinului de acordare a distincțiilor Gh. Lazăr pentru anul 2009!

         După aproape trei ani de așteptări SLI Vrancea a câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ)  procesul cu MENCS privind emiterea ordinului de acordare a distincțiilor Gh. Lazăr pentru anul 2009! În acest moment am transmis către MENCȘ o adresă prin care solicităm emiterea ordinului de acordare a distincțiilor Gh. Lazăr pentru 2009. După emiterea ordinului colegii noștri, care se regăsesc pe sentință, vor primi și drepturile bănești cuvenite!

Decizia ÎCCJ și  sentința CA Galați le puteți descarca de aici:

15 iunie 2016

După 6 ani, Parlamentul României înlătură una dintre discriminările în salarizarea personalului bugetar!

      Lege de modificare a Legii nr. 284 trimisa la promulgare.pdf Descărcaţi

 

          Federația Sindicatelor Libere din Învățământ salută adoptarea, de către Camera Deputaților, cameră decizională, a Propunerii legislative pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 707/2015).
       Prin această propunere, se prevede acordarea sporului pentru titlul științific de doctor pentru personalul plătit din fonduri publice care deține acest titlul științific în domeniul în care își desfășoară activitatea.
       Considerăm că numeroasele demersuri întreprinse de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, atât la nivelul Guvernului României, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, dar și la comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților, pentru înlăturarea discriminării între salariații care dețineau titlul științific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 și cei care l-au obținut după 31 decembrie 2009, au sensibilizat parlamentarii, determinând
adoptarea acestei legi.
         Este un gest firesc și normal într-o societate democratică, dar nu este și suficient pentru rezolvarea problemelor în domeniul salarizării bugetarilor !
Este de datoria Guvernului României ca, la aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 20/2016 să țină cont și de prevederile acestei legi, în ceea ce privește plata sporului pentru titlul științific de doctor.
         Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că Parlamentul României – forul legislativ suprem – are capacitatea de a discuta și aproba o lege unitară de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice, care să elimine numeroasele inadvertențe și dezechilibre existente în salarizare.

PREȘEDINTE,
Simion HANCESCU

București,
14 iunie 2016

Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016,

Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016, Guvernul României-AICI!


        Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative!

7 iunie 2016

În atenţia liderilor de sindicat,


         În data de 01 iunie 2016. S.L.I. Vrancea a participat la marşul de protest organizat de F.S.L.I. în capitală la care au participat aproape 15.000 de oameni.
         În ciuda protestelor, Guvernul are în continuare o atitudine inflexibilă față de revendicările salariale din sectorul bugetar învăţământ, în sensul că propune o majorare salarială în medie de doar 5% de la 01 august 2016 şi 5% de la 01 decembrie 2017, în timp ce alte sectoare bugetare primesc mai mult.
         În concluzie, vă propunem consultarea membrilor de sindicat în vederea susţinerii următoarei forme de protest: BOICOTAREA EXAMENELOR NAŢIONALE.
         Astfel, până pe 10 iunie 2016, ora 12, va rugăm să ne transmiteţi tabelul – REFERENDUM - cu optiunile membrilor de sindicat privind această forma de protest.
         Menţionăm că acest demers este singura cale de a ne impune în faţa nedreptăţii şi a discriminării.

30 mai 2016

1 iunie 2016- București-Marș de protest- Revendicări FSLI.

1. Respectarea Legii Educației Naționale, în sensul alocării anuale din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru educație, care ar permite:
• Creșterea costului standard per preșcolar/elev;
• Decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic, precum și decontarea navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu;
• Creșterea burselor elevilor și studenților;
• Dotarea corespunzătoare a unităților și instituțiilor de învățământ (de natură să elimine contribuțiile părinților pentru igienizare, achiziționare de material didactic etc.);
• Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională continuă a salariaților din învățământ.

2. Aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, de la aceeași dată pentru toate categoriile vizate;

3. Elaborarea, până la finalul mandatului actualului guvern, a unei legi de salarizare echitabilă, pornind de la principii corecte, care să abroge toate actele normative de salarizare existente în prezent, astfel încât fiecare categorie socio-profesională să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie de rolul pe care îl are în dezvoltarea societăţii.

24 mai 2016

În atenția liderilor și a membrilor de sindicat!

     Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea va participa pe data de 01 iunie 2016 la mitingul de protest față de Proiectul de OUG privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice organizat de F.S.L.I. în Bucuresti  .
     Din partea S.L.I. Vrancea vor participa 50 de membri de sindicat din unităţile de învăţământ. Participarea la miting, în număr de 50 membri, se va stabili în ordinea confirmării: telefonic –0237.223.550 sau prin e-mail: sli_vrancea@yahoo.com / slivrancea@gmail.com, până joi, 26 mai 2016, ora 12.
      Plecare: Miercuri, 01.06.2016, ora 6.00 din parcarea de lângă Hotelul Unirea.

Biroul Operativ al SLI Vrancea

5 mai 2016

Candidaturi validate pentru funcțiile de conducere din Biroul Operativ al SLI Vrancea! Alegerile vor avea loc in cadrul Conferintei Judetene din 20 mai 2016!

Au fost validate candidaturile pentru funcțiile de conducere din Biroul Operativ al SLI Vrancea:

Președinte:

1.Tudor Emil
2. Ionescu Constantin

Vicepreședinți:

1. Dănilă Nicolae
2. Bozbici Sorin Dan
3. Șelaru Aurel
4. Stoenoiu Olimpia
5. Poenaru Oana Lorena
6. Cucu Valentina
7. Ionescu Constantin

Secretar executiv:

1. Dogaru Gicu Valentin
2. Stoenoiu Olimpia
3. Poenaru Oana Lorena
4. Cucu Valentina

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CONFERINȚEI JUDEȚENE.pdf

30 aprilie 2016

Un Paște fericit!!!


Sfintele Sărbători de Pasti
 să vă aducă lumină în suflet, sănătate, speranță, belșug și numai bucurii! 

Hristos a înviat!

Biroul Operativ al SLI Vrancea

18 aprilie 2016

CONFERINTA JUDETEANA SLI VRANCEA - 20 MAI 2016

                                                    CĂTRE,
                                                                   LIDERII DE SINDICAT

         Prin prezenta vă informăm că,  în conformitate cu prevederile art.62 lit.g din Statutul S.L.I. Vrancea, se convoacă în şedinţă ordinară Conferinţa Judeţeană în data de 20 MAI 2016.
            Lucrările conferinţei  se vor desfăşura la  Casa de Cultură Focsani, începând cu ora 8.30.
            Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Conferinţei Judeţene:
1.     Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii la funcţiile de conducere în Biroul Operativ al S.L.I.Vrancea;
2.      Candidaţii vor depune la secretariatul S.L.I. Vrancea dosarele cu documentele stabilite în Regulament, pâna la data de 20 APRILIE 2016. Nu vor fi luate în considerare candidaturile depuse după termenul hotărât  (20.04.2016, ora 1200);
3.      Până pe 14.04.2016 transmiteţi la secretariatul S.L.I. Vrancea lista cu persoanele nominalizate ca delegaţi la lucrarile conferinţei din partea organizaţiei d-voastră:
-          Organizaţiile cu până la 25 membri de sindicat – 1 delegat;
-          Organizaţiile care au între 26 – 50  membri de sindicat – 2 delegaţi;
-          Organizaţiile care au între 51 - 75 membri de sindicat – 3 delegaţi;
-          Organizaţiile care au peste 75 membri de sindicat – 4 delegaţi;
           Din partea organizaţiilor cu un singur delegat participă de drept liderul organizaţiei.
           În cazul organizaţiilor cu mai mulţi delegaţi din norma de reprezentare fac parte: liderul, al doilea, al treilea....etc delegat. Numarul delegatilor pentru fiecare organizatie îl gasiti în tabelul anexat.
4.      Conferinţa Judeţeană este statutar constituită în prezenţa a 3/4 din numărul delegaţilor;
           Nu vor putea participa la lucrările Conferinţei Judeţene persoanele care nu au fost nominalizate de către d-voastră până la data de 14.04.2016.

 NOTĂ: Pentru decontarea transportului, delegaţii vor prezenta secretariatului tehnic al Conferinţei
               ordinele de deplasare (delegaţiile).

REGULAMENT DE DESFASURARE A CONFERINTEI JUDETENE.pdf
Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea