27 septembrie 2016

Iniţiative ale FSLI pe masa Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor

   Astăzi, 27.09.2016, Preşedintele FSLI Simion Hancescu, a participat la ședința Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, ședință care a avut la ordinea de zi câteva inițiative legislative de interes pentru învățământ. Cele mai importante dintre acestea, care au plecat de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,  au fost cea referitoare la  “investirea personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control cu exercțiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” și cea privind  “posibilitatea de pensionare cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard și fără diminuarea cuantumului pensiei”.
    Simion Hancescu a argumentat necesitatea aprobării celor două proiecte legislative, ambele primind vot favorabil. Precizăm că Senatul României este Cameră decizională și sperăm ca până la finalul actualei sesiuni parlamentare cele două proiecte să fie legiferate.
     Membrii  Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport au adus în discuție și concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din învățământul preuniversitar, atrăgând atenția asupra lacunelor și prevederilor nelegale din metodologia de concurs, care pot vicia rezultatul acestuia. Comisia a solicitat ca ministrul educației să vină, cât mai repede, în fața Comisiei pentru a clarifica problemele legate de organizarea intempestivă  a   acestui concurs.

Ghid de pregătire pentru concursul de directori/ directori adjuncţi din învățământul preuniversitar!!!

13 septembrie 2016

Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea susține performanța în educație!

Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea susține, încurajează și sprijină performanța la toate nivelurile. În acest sens astăzi, 12 septembrie 2016, în cadrul festivității de deschidere a anului școlar la Colegiul Național Unirea, unde au fost prezenți profesori, elevi, părinți, Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea a oferit elevului Toma Adrian  un laptop, pentru performanța obținută la Olimpiada Internațională de Geografie de la Beijing, iar domnului Dragomir Octavian, profesor îndrumător și membru de sindicat al Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea, un premiu în valoare de 500 lei.
În acest an școlar Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea va continua să lupte pentru o finanțare corespunzătoare a învățământului. Se vorbește în ultima perioadă deseori de performanță în educație, dar despre investiții în aceasta, mai puțin. Dacă dorim un învățământ performant, investiția în educație nu mai necesită amânare!
La început de an școlar, Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea transmite întregului personal din învățământ un an școlar cu multă sănătate, multe bucurii, satisfacții, împliniri și performanțe.

Biroul Operativ al SLI Vrancea
Președinte, prof. Constantin IONESCU

10 septembrie 2016