23 februarie 2017

Personalul nedidactic din învățământ primește salariile majorate de la 1 februarie 2017!


            Guvernul României a aprobat astăzi, 23 februarie 2017, ordonanța de urgență privind majorarea salariilor personalului nedidactic din învățământ.
            Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu a declarat că „apreciază deschiderea și operativitatea manifestate de Primul – ministru al României, domnul Sorin Mihai Grindeanu, care a înțeles solicitarea noastră că este necesară  adoptarea acestei ordonanțe de urgență, în vederea rezolvării problemei salarizării  personalului nedidactic din învățământul preuniversitar, începând cu data de 1 februarie 2017”.
            „Ne exprimăm speranța că, atât Executivul cât și Parlamentul României, vor găsi soluții pentru rezolvarea celorlalte probleme cu care se confruntă salariații din educație – calculul incorect al sporurilor cuvenite personalului didactic începând cu 1 ianuarie 2017, lipsa fondurilor pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, respectiv, tranșele aferente anului 2017 și restanțele pentru anul 2016”, a mai declarat Simion Hancescu, președintele F.S.L.I.
            „Salariații din învățământ așteaptă cu interes punerea în practică a celorlalte măsuri stabilite prin programul de guvernare: modernizarea infrastructurii școlare, reforma curriculară și îmbunătățirea statutului social al salariaților din educație. Testul edificator, în ceea ce privește importanța pe care actuala Putere o acordă salariaților din educație, îl reprezintă poziționarea tuturor categoriilor de personal din învățământ în grilele de salarizare ale proiectului legii salarizării unitare. Pentru transpunerea în practică a acestor deziderate, FSLI își manifestă dorința de a se implica în calitate de actor, așa cum a facut-o acum în rezolvarea problemei personalului nedidactic și nu în calitate de spectator”, a mai  afirmat Simion Hancescu, președintele F.S.L.I.

București,

23.02.2017

“7. Funcţii auxiliare comune specifice învăţământului*)

Nr. crt
Funcția
Nivelul studiilor
Salarii de bază
- lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie

0
1
2
3
4
5
1
Muncitor calificat
M; G
1490
1602
1682
1766
1854
1947
2
Portar, paznic, îngrijitor, pompier, bucatareasă, spălătoreasă/lenjereasă
M; G
1470
1580
1659
1742
1829
1921
3
Muncitor necalificat
M; G
1450
1559
1637
1719
1804
1895
*) Funcţiile care nu se regăsesc în prezenta anexă se asimilează din punct de vedere al salarizării cu funcţia de muncitor calificat, nr. crt.1.”
(2) În situaţia în care salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) este mai mic sau egal cu salariul de bază aflat în plată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie, după caz."
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prevederile punctului 2 al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017, se abrogă. 22 februarie 2017

INFORMARE PRIVIND DEMERSURILE FSLI !!!

I.
    În cursul zilei de 21.02. 2017, la Comisia de muncă a Camerei Deputaților a avut loc o discuție a reprezentanților federațiilor sindicale din învățământ cu președintele acesteia, domnul deputat Adrian Solomon, în cadrul căreia s-a discutat problema majorării salariilor personalului nedidactic, dar și problema modului de calcul al sporurilor pentru personalul didactic.

   Discuțiile au avut la bază faptul că Ministerul Muncii și Justitiei Sociale și Ministerul Educației Naționale nu clarificaseră problema salarizării personalului nedidactic din preuniversitar, deși, de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 2/2017, F.S.L.I a atenționat aceste ministere că prevederile ordonanței nu sunt aplicabile personalului nedidactic. Cu toate acestea, la nivel declarativ, Ministerul Muncii a susținut că personalul nedidactic din preuniversitar beneficiază de prevederile O.U.G. 2/2017; ulterior, acesta a revenit asupra poziției susținute public, recunoscând că majorarea salariilor personalului nedidactic trebuie reglementată legislativ. 
Comisia de muncă a Camerei Deputaților a propus ca această problemă să se rezolve prin Legea de aprobare a O.U.G. nr. 9/2017, lucru pe care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ l-a respins, motivat de faptul că aprobarea legii și intrarea ei în vigoare, pot dura mai multe săptămâni și, în aceste condiții, majorarea salariilor personalului nedidactic din preuniversitar nu se poate realiza începând cu data de 1 februarie 2017.
În ceea ce privește problema sporurilor pentru personalul didactic, Comisia de muncă a Camerei Deputaților a promis că va avea loc o discuție pe acestă temă în cursul săptămânii viitoare, existând, ca variantă, rezolvarea acesteia prin Legea de aprobare a O.U.G. nr. 9/2017.
Propunerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, acceptată și de membrii Comisiei de muncă, a fost aceea a elaborării unei ordonanțe de urgență care să intre în vigoare până la data de 28 februarie 2017, în care să fie prevăzută grila de salarizare aplicabilă personalului nedidactic din învățământul preuniversitar și superior. Soluția propusă de F.S.L.I. este net superioară celei de aplicare a majorării salariilor cu 20% de la 1 februarie, deoarece, prin aplicarea OUG 2/2017, un muncitor calificat cu o vechime de peste 20 de ani ar fi ajuns la un salariu maxim de 1780 de lei, în timp ce, prin aplicarea grilei de salarizare propuse, va beneficia de un salariu de bază de 1947 de lei ( un procent de majorare de 25% față de salariul de bază actual).
II.
    În cursul zilei de marți, 21 februarie 2017, Președintele F.S.L.I. a solicitat, o întâlnire, în regim de urgență, cu domnul Sorin Mihai Grindeanu, Prim- ministru al României, întâlnire care a avut loc astăzi, 22.02.2017, începând cu ora 09.00.
La întâlnire au participat, din partea F.S.L.I. – domnul Simion Hancescu - președinte și domnul Constantin Rada - secretar general; din partea Guvernului, alături de Primul- ministru, a participat și domnul Pavel Năstase - ministrul educației naționale.
   Primul - ministru Grindeanu a recunoscut că se impune adoptarea, în regim de urgență, a ordonanței de urgență privind salarizarea personalului nedidactic și s-a angajat că aceasta va fi adoptată în cadrul ședinței de Guvern de joi, 23.02.2017, cu aplicabilitate de la data de 1 februarie 2017.
   Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat ca, prin această ordonanță de urgență, să se clarifice și problema modului de calcul a sporurilor care se cuvin personalului didactic, începând cu 01.01.2017.
Primul – ministru Grindeanu a declarat că această problemă, deși îi este cunoscută, nu poate fi rezolvată în acest moment, întrucât, din sumele inițiale, prevăzute a se aloca în bugetul educației pentru anul 2017, s-au redus aprox. 600 milioane lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale; practic, în prezent, fondurile alocate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 pentru educație nu permit calculul și plata sporurilor în raport cu salariile majorate de la 1 ianuarie 2017. Din punctul de vedere al Executivului, această problemă va fi rezolvată după data de 1 iulie 2017, odată cu aprobarea Legii salarizării unitare. 
   Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au solicitat și rezolvarea problemei plății drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, respectiv, tranșele aferente anului 2017 și restanțele pentru anul 2016. 
Primul – ministru, domnul Sorin Mihai Grindeanu, a recunoscut că nu știa de existența acestei probleme și s-a angajat să găsească soluții, în partea a II-a a anului 2017.
    În cadrul întâlnirii s-au discutat și aspecte privind nivelul redus la pensiilor de care beneficiază pensionarii sistemului educațional, ceea ce ar necesita o analiză serioasă a modului de calcul al pensiilor acestora, inclusiv a se avea în vedere aprobarea proiectului de lege aflat în dezbatere parlamentară, prin care se prevede un mod de stabilire și de calcul al pensiilor personalului didactic, mult mai avantajos decât cel actual.
București, 22 februarie 2017

16 februarie 2017

INFORMARE FSLI


Astăzi,  16.02.2017, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.E.N.  Președintele FSLI, Simion Hancescu, a adus în atenție câteva probleme care trebuie rezolvate și clarificate urgent în perioada imediat următoare:
  a) Elaborarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, act normativ care trebuie să se aplice începând cu data de 1 martie 2017, prin HG. Conducerea MEN s-a angajat că săptămâna viitoare se va discuta și aviza acest regulament;
  b) Trimiterea unei Precizări  pentru acordarea majorării de 20% pentru personalul nedidactic, începând cu data de 1 februarie 2017, conform OUG 2/2017. De asemenea, a atras atenția că majorarea salariilor pentru personalul nedidactic din unitățile conexe nu este stipulată în nici un act normativ.