9 martie 2017

INFORMARE FSLI DUPĂ ÎNTÂLNIREA DE LA MINISTERUL MUNCII

 Astăzi, 9 martie 2017, la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale , a avut loc o întâlnire dedicată analizării grilei de salarizare pentru învățământ propusă în  Proiectul Legii salarizării unitare și a altor propuneri din această lege.Din partea Ministerului Muncii a participat conducerea acestui minister, în frunte cu doamna ministru Lia Olguța Vasilescu, iar din partea F.S.L.I. au participat Simion Hancescu-președinte, Aurel Bogatu și Ioan Dobre-vicepreședinți.De asemenea, a participat și ministrul pentru dialog social-domnul Gabriel Petrea.
Din prezentările facute au reieșit următoarele:
1. Creșterea medie este mai mare decât media creșterii pentru sectorul bugetar, care este de 56 %.Creșterea medie în învățământ se va putea calcula după finalizarea grilei;
2. Se propune, pentru anul 2021, un salariu de 3550 lei pentru profesorul S debutant și 5930 pentru profesorul S, gradul I și  peste 25 de ani-ultima treaptă de vechime;
3.Se propune a se acorda o sumă anuală( care este posibil să se acorde lunar) pentru hrană, echivalentă a două salarii minime brute pe țară și un voucher de vacanță echivalent cu un salariu minim brut pe economie;
4.Totalul sporurilor pe ordonatorul principal de credit, care probabil va deveni M.E.N., va fi de 30%.Pentru învățământ va fi considerat spor, indemnizația pentru localități izolate, celelalte fiind considerate creșteri salariale. Se propune creșterea procentului celor care ar urma să beneficieze de gradația de merit, scăderea cuantumului acesteia, precum și scurtarea perioadei de acordare.Aceasta urmează a fi analizată în perioada următoare;
5. Va exista un fond de premiere de 5% la nivelul unității de învățământ;

La propunerea FSLI s-a acceptat să se întâlnească la Ministerul Muncii un grup restrâns de lucru, pentru a se face anumite corecții la această grilă, aceasta urmând să aibă loc luni, 13.03.2017.
                                           Președinte,
                                       Simion Hancescu
                                     
București, 9 martie 2017