22 decembrie 2013

“În prag de sărbători, vă dorim să petreceţi clipe minunate alături de cei dragi, să întâmpinaţi Naşterea Domnului cu bucurie în suflet, iar anul 2014 să fie mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de realizări!”
„Sărbători fericite!”
 vă urează
Biroul Operativ al Sindicatului Liber din Învățământ Vrancea 

12 decembrie 2013

SLI Vrancea a câștigat doua procese importante!

SLI Vrancea a câștigat procesele intentate MEN pentru eliberarea ordinului privind acordarea distincțiilor Gheorghe Lazăr pentru anul 2009, cât și a ordinului privind recunoașterea și echivalarea funcției didactice de profesor invățământ primar/ preșcolar/ profesor de instruire practică/ profesor-antrenor pentru învățătorii/ educatoarele/ maiștrii instructori/ antrenorii care au depus dosare conform OMECTS 5484/2011!

28 noiembrie 2013

Adresa Nr.1686 catre Comisia pentru Invatamant a Senatului!

Reactii: "Candidaţii care au obţinut nota 7 în 2013 şi 2014 se pot titulariza - Miercuri, 28 noiembrie 2013, Comisiile reunite pentru Buget și Finanțe au adoptat un amendament la Legea bugetului de stat pe 2014, care reglementează că devin candidați și titulari persoanele care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anii 2013 şi 2014.  Amendamentul prevede introducerea unui nou alineat la articolul 30 din Legea bugetului de stat pe 2014, cu următorul cuprins: “De prevederile articolului 253, alin. 1) din Legea Educaţiei beneficiază în anul 2014 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anii 2013 şi 2014″. Mai multe detalii găsiți AICI!."

1 noiembrie 2013

Despre prima de instalare și indemnizația de instalare


   Ca la fiecare început de an școlar, și anul acesta una dintre întrebările frecvente care ni se adresează este aceea referitoare la acordarea primei de instalare. De aceea, considerăm necesară clarificarea acestei probleme: beneficiază personalul didactic de prima de instalare? Redăm succesiunea în timp a reglementărilor legale în materie.

   1. HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135/25.06.1993), care prevedea, la art. 23, următoarele:
   „(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor și farmaciștilor, indemnizația de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.
   (2) Indemnizația de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere și celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și avizate de Ministerul Finanțelor.
   (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.”
Dispozițiile art. 23 din HG nr. 281/1993 sunt în vigoare și în prezent, nefiind abrogate de niciunul dintre actele normative în domeniul salarizării emise până la această dată.
    2. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic stipula, în art. 51, alin. (6): „Personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învățământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabilește potrivit legii.”
    Deci, în temeiul Legii nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, personalul didactic de predare care îndeplinea condițiile prevăzute de articolul mai sus menționat beneficia de primă de instalare, iar personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficia de indemnizația de instalare, care se acorda în condițiile prevăzute de art. 23 din HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare.
   3. Legea nr. 128/1997 a fost abrogată prin Legea educației naționale nr. 1/2011 (care a intrat în vigoare la 10 februarie 2011), iar Legea nr. 1/2011 nu conține niciun fel de dispoziții în legătură cu drepturile salariale ale personalului didactic și nici referitoare la prima de instalare sau, după caz, indemnizația de instalare.
   4. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887/14.12.2011 a fost publicată Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. În baza Art. II – Art. 1, alin. (4) din această lege s-a stabilit faptul că, începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce privește salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011. Precizăm că Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ nu conține niciun fel de dispoziție privind acordarea primei de instalare sau a indemnizației de instalare.
   Art. II – Art. 7, alin. (2) din Legea nr. 283/2011 prevedea: „În anul 2012, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță”. Or, acest articol se referă exclusiv la premii și la prima de vacanță, astfel încât dispozițiile sale nu erau incidente în ceea ce privește indemnizația de instalare.
   5. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845, din 13.12.2013 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
   Potrivit art. 2 din ordonanța menționată, „Prevederile art. 7, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, și ale art. 1, alin. (4) și (5), art. 2, 3, art. 4, alin. (1) și (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12, alin. (2) și art. 13 ale Art. II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anul 2013”. Deci, în anul 2013 salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ se realizează conform prevederilor Legii nr. 63/2011.     În concluzie, în raport de dispozițiile legale în vigoare mai sus menționate, de la data intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011 și în prezent, atât personalul didactic de predare, cât și personalul didactic auxiliar și cel nedidactic au dreptul la o indemnizație de instalare egală cu un salariu de bază al funcției îndeplinite dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 23, alin. (1) din HG nr. 281/1993, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă se încadrează într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu în primul an de activitate după absolvirea studiilor.
     În final se impune precizat și faptul că indemnizațiile de instalare acordate personalului din învățământ care îndeplinește condițiile art. 23, alin. (1) din HG nr. 281/1993, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt supuse impozitului pe venit. Avem în vedere dispozițiile Legii privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care prevede expres, la art. 55, alin. (1), care sunt veniturile din salarii care sunt supuse impozitului pe venit, iar la alineatul (2) al aceluiași articol sunt prevăzute sumele de bani care sunt asimilate salariilor în vederea impunerii.
    Art. 55, alin. (4), lit. i) din Codul fiscal prevede expres că indemnizațiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum și indemnizațiile de instalare și mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituțiile publice și celor care își stabilesc domiciliul în localități din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care își au locul de muncă nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit.


Liliana GLINȚĂ, Consilier juridic FSLI

31 octombrie 2013

În atentia membrilor de sindicat SLI Vrancea!

       Începând cu data de 28 octombrie 2013 în toate şcolile din judetul Vrancea, a început plata celor 50 EURO (221 lei) castigaţi prin Decizia Curţii de Apel Galaţi în dosarul3711/91/2012, privind acordarea ajutorului financiar (100EURO) pentru anul 2010 conform legii 315/2006( descarcati de AICI) ! 
     În situatia în care există neclarităţi sau nu aţi primit sumele cuvenite va rugăm să ne comunicaţi la sediul SLI Vrancea (0237 223 550, email: sli_vrancea@yahoo.com )!

28 octombrie 2013

In atentia absolventilor cursurilor de Inspector Resurse Umane, Formator, si Mentor !

Absolventii cursurilor de Inspector Resurse Umane, Formator, si Mentor, organizate în perioada sept. 2011 - aprilie 2013, pot ridica certificatele de absolvire de la sediul S.L.I. Vrancea (cladirea CCD Focsani) zilnic până pe data de 31.oct. 2013, orele 10-15.Certificatele neridicate se vor returna la S.L.I. Maramures!

16 septembrie 2013

MESAJUL PREȘEDINTELUI FSLI

Mesajul Președintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ adresat salariaţilor din învăţământ la începutul anului şcolar 2013-2014
       Orice început de an şcolar reprezintă pentru elevi şi dascăli un moment unic, amintirea acestuia dăinuind peste timp.
      În această zi de sărbătoare pentru Școala românească, trebuie să amintim celor care conduc această țară, afectați de amnezie față de școală în restul timpului, vorbele lui Petre Țuțea: 
“Profesorul este un fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tâmplar care ia un lemn murdar din noroi, îl spală și face mobilă de lux”. 
     Ai tăria stimate politician să-l privești, măcar astăzi, în ochii blajini, dar plini de lacrimi, văzute sau nevăzute, pe cel care te-a “fabricat”? Dar cât oare vor mai avea putere slujitorii școlii să manifeste dăruire și pasiune în nobila muncă pe care o desfăşoară, fără să fie răsplătiți cum se cuvine pentru munca lor?
      Există nemulțumiri mari și justificate în rândul salariaților din învăţământ, având în vedere că promisiunile făcute și de actuala Putere, în campania electorală, au rămas neonorate. Legea educației este încă nemodificată; salariile sunt, în continuare, umilitoare; subfinanțarea învăţământului nu a încetat; funcțiile de conducere sunt tot politizate; programele școlare nu sunt în consonanță cu realitatea cerințelor de pe piața muncii.
     Considerăm că a sosit momentul ca interminabila tranziţie din învăţământul românesc să ia sfârşit, iar şcoala să devină un sistem stabil, echilibrat şi performant.
     Instrucţia şi educaţia sunt singurele modalităţi prin care România se poate integra în rândul ţărilor civilizate, iar pentru aceasta, sistemul nostru de învăţământ trebuie să se transforme, atât la nivel structural, curricular, cât şi managerial. 
     Elevilor noştri trebuie să le oferim şanse de integrare pe piaţa forţei de muncă, dar pentru ca acest lucru să se materializeze, trebuie regândite urgent programele școlare..
    De asemenea, nu trebuie uitat că fără salarii decente nu pot fi atraşi către învăţământ tineri cu vocaţie pentru meseria de dascăli, nu se poate stopa migrarea cadrelor didactice de valoare către alte domenii în care salariile sunt mai atractive.
      Însă, pentru ca aceste neajunsuri majore să se înlăture, trebuie să facem front comun, fiecare trebuie să înțeleagă că numai prin unitate îi putem convinge pe cei care guvernează să se aplece și asupra acestui domeniu care, se pare că în mod fariseic, a fost decretat ca fiind “prioritate națională”.
      Acum, la început de an şcolar, îţi urez stimate dascăl să ai numai gânduri pure ca florile de cireş şi să te bucuri alături de minunea care-ţi dă fiori - copiii.
PREŞEDINTE,
Simion HANCESCU

23 august 2013

INFORMARE FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - ROMÂNIA
Informare
    Miercuri, 21.08.2013, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hancescu, a participat la o întâlnire cu ministrul Educaţiei Naţionale, domnul Remus Pricopie. Principalele probleme aduse în discuţie de către preşedintele FSLI au vizat: salarizarea personalului din învăţământ, Legea Educaţiei Naţionale, necesitatea organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi din unităţile de învăţământ.
  Ministrul Remus Pricopie a confirmat că există la nivel de guvern intenţia de modificare a legii salarizării în sectorul bugetar, dar nu a putut să dea amănunte referitoare la ceea ce se intenţionează cu salarizarea în învăţământ.
    Legat de Legea Educaţiei Naţioanale, ministrul educaţiei a precizat că există voinţa politică de a se modifica această lege, lucru care se va întâpla, cel mai probabil, după începerea sesiunii de toamnă a Parlamentului României.
     În ceea ce priveşte organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi din unităţile de învăţământ, domnul Remus Pricopie a promis că în luna octombrie va fi publicată în Monitorul Oficial metodologia privind organizarea acestor concursuri, după care se va stabili şi un calendar.
Primele concursuri vor fi organizate pentru inspectorii şcolari generali, inspectorii generali adjuncţi, directorii caselor corpului didactic, directorii de licee, apoi pentru directorii şcolilor generale şi grădiniţelor.
Preşedintele F.S.L.I. a ţinut să precizeze că directorii unităţilor de învăţământ trebuie să fie aleşi de către colectivele acestora, pentru a înceta numirile politice care fac atâta rău învăţământului.
        De asemenea, preşedintele F.S.L.I. şi-a exprimat nemulţumirea generată de faptul că Guvernul României nu a dat încă niciun semnal referitor la cele peste 20.000 de memorii individuale şi colective ale personalului nedidactic depuse de F.S.L.I. la Guvern în urmă cu peste o lună, memorii prin care semnatarii şi-au exprimat indignarea faţă de salariile lor de mizerie.

Departamentul comunicare – Geanina Sandu
 Bucureşti - 21.08.2013

27 iunie 2013

Adresa FSLI către MEN din 27.06.2013

Adresa FSLI către MEN privind acordarea sporurilor pentru condiții periculoase sau vatămătoare, precum și acordarea zilelor de concediu de odihnă suplimentar (între 5-10 zile) personalului didactic auxiliar și nedidactic conform art.29 alin. 5 din CCMUNSAIP -AICI!

9 iunie 2013

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, lui Băsescu: „Sunteți autorul moral al imoralității din învățământul românesc”

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, lui Băsescu: „Sunteți autorul moral al imoralității din învățământul românesc”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) îi transmite lui Traian Băsescu, după ultimele declarații ale acestuia cu privire la situația din educație că el este de fapt „autorul moral al imoralității” din sistem. „Sunteţi autorul moral al imoralităţii din învăţământul românesc. Nu uitaţi că acum doi ani aţi promulgat o lege asumată de guvernul de atunci şi care nu a reuşit decât să aducă o nebuloasă în educaţia din România. Vă reamintim că ați promulgat și o lege a salarizării (Legea nr. 221) în anul 2009, votată în unanimitate de Parlament și care nu este aplicată nici astăzi, deși toate instanțele judecătorești ne-au dat câștig de cauză. Și ce ne doare cel mai mult, aţi redus cu 48% veniturile celor din educaţie, venituri care nici acum nu au fost reîntregite”, îi transmit sindicaliștii lui Băsescu. „Cu un învăţământ subfinanţat, fără o legislaţie corespunzătoare nu vom reuşi niciodată performanţa pe care ne-o dorim. În astfel de condiții, niciodată nu vor fi stimulaţi cei mai buni absolvenţi către meseria de dascăl. Cu siguranţă, însă politicienii din lipsă de preocupări intelectuale valoroase vor continua să facă fel de fel de declaraţii jignitoare la adresa educaţiei, uitând însă că peştele de la cap se strică”, se mai arată în documentul remis de FSLI.
Sursa:http://ampress.ro/stiri/federatia-sindicatelor-libere-din-invatamant-lui-basescu-sunteti-autorul-moral-al-imoralitatii-din-invatamantul-romanesc/

27 mai 2013

Dezbatere publică: Ordinul de ministru privind structura anului școlar 2013-2014!

Proiect ordin structura an scolar + anexa (Descarca)

Puteţi trimite observaţiile Dvs. referitoare la Proiectul structurii anului şcolar 2013-2014, până la data de 31 mai 2013, utilizând următorul formular.

Dezbatere publică - Proiectul "Manuale școlare pentru învățământul preuniversitar"

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat marţi, 21 mai, în dezbatere publică, până la data de 30 mai, Metodologia privind evaluarea/reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar şi documentul privind specificaţiile tehnice pentru manualele de clasa I, care vor fi introduse în Caietul de sarcini al licitaţiei.
Pentru o corectă informare în legătură cu noutăţile, modificările şi calendarul pe care Ministerul Educaţiei Naţionale le propune, vă transmitem şi un material de prezentare, Manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar.

Prezentare_proiect_Manuale_invatamant_preuniversitar-rev2.pdf [ Descarcă ]

Observațiile Dvs. pot fi trimise utilizând acest formular .

28 aprilie 2013

Au fost aprobate programele școlare pentru CP,I,II + planul cadru CP,I,II,III,IV

      OMEN nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a: Descarcă
     
     OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar: Descarcă

19 aprilie 2013

Legea 62/2013 pentru modificarea art. 96 alin. (3) din L.E.N. nr. 1/2011.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 26 martie 2013
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic: Alineatul (3) al articolului 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmtorul cuprins: “(3) Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant. La sedintele consiliului de administratie participa, de regula, un lider de sindicat si un reprezentant al elevilor, cu statut de observatori.”

28 martie 2013

In atenţia liderilor şi membrilor de sindicat SLI Vrancea!

    SLI Vrancea a câştigat si al 3-lea proces deschis pe Legea 221/2008 privind majorarea cu 33% a salariilor pentru membrii de sindicat care nu se regăsesc în primele 2 procese:

26 martie 2013

In atentia liderilor și membrilor SLI Vrancea!

  SLI Vrancea a câștigat în aceasta perioadă două procese importante pe drepturi salariale cuvenite membrilor de sindicat:
      1. Al 13-lea salariu pentru anul 2010;
   2. Majorarea salarială cu 33% pentru perioada 01.01.2010 - 31.05.2011 conform legilor 330/2009 și 285/2010.
 Conform OUG 92/2012 sumele cuvenite din aceste hotarâri judecătorești se vor plati esalonat astfel:
          -2013 =   5%
          -2014 = 10%
          -2015 = 25%
          -2016 = 25%
          -2017 = 35%
      Pentru a vizualiza hotarârile judecătoresti vizitați pagina PROCESE sau  aici: http://slivrancea.blogspot.ro/p/procese_03.html

        Rugăm membrii de sindicat care nu se regăsesc pe  cele doua hotărâri judecătorești, să ia legătura urgent cu liderul de sindicat!
     B.O. al SLI Vrancea

19 martie 2013

In atentia colegilor care au urmat cursurile de Mentor, Formator, Inspector resurse umane prin SLI Vrancea în anii 2011-2012!

       Certificatele de absolvire a cursurilor de  Mentor, Formator sau Inspector resurse umane  pot fi ridicate personal de la sediul S.L.I. Vrancea zilnic între orele 9-16.
BO al SLI Vrancea 

21 ianuarie 2013

Adresa FSLI către MEN privind eliberarea atestatelor de echivalare conform OMECTS 5553/2011!

FSLI adresează MEN rugămintea de a dispune, în regim de urgenţă, măsurile care se impun pentru ca institutiile de învăţămnânt superior să elibereze atestatele de echivalare prevăzute în Anexa la Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 5553/2011, cu modificarile ulterioare! CLICK AICI!

Adresa FSLI catre MEN pentru modificarea OMECTS 6211 / 2012

FSLI solicita MEN modificarea si completarea Capitolului I - Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013 al Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar - Anexa la OMECTS 6211/13.11.2012, in sensul prevederii exprese a dreptului personalului didactic auxiliar de a participa la concursul pentru acoradrea gradatiei de merit si modificarea art. 4 alin. (2) al Metodologiei. CLICK AICI!