21 ianuarie 2013

Adresa FSLI către MEN privind eliberarea atestatelor de echivalare conform OMECTS 5553/2011!

FSLI adresează MEN rugămintea de a dispune, în regim de urgenţă, măsurile care se impun pentru ca institutiile de învăţămnânt superior să elibereze atestatele de echivalare prevăzute în Anexa la Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 5553/2011, cu modificarile ulterioare! CLICK AICI!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu