26 octombrie 2016

Informare FSLI privind plata dobânzilor!

Astăzi, 26 octombrie 2016, la sediul Guvernului României a avut loc o întâlnire în cadrul căreia s-au discutat probleme legate de nepunerea în executare a sentințelor judecătorești referitoare la plata dobânzilor. Din partea Guvernului României  a participat vicepremierul Guvernului României, domnul Vasile Dîncu, precum și doamna Daniela Pescaru-secretar de stat la M.F.P., Vlad Laurențiu-secretar de stat  și Mihai Paunică-director general M.E.N.C.S..Din partea F.S.L.I. au participat Simion Hancescu-președinte și Ion Dobre-vicepreședinte.
În urma discuțiilor purtate, s-a tras concluzia că este necesar să se modifice, prin ordonanță de urgență, Legea Educației Naționale, pentru a se crea cadrul care să permită plata acestor dobâzi de la bugetul de stat. Domnul Vasile Dîncu a afirmat că va discuta această problemă și cu Primul ministru și a solicitat reprezentanților M.E.N.C.S. să elaborezeproiectul acestei ordonanțe în regim de urgență.
18.10.2016-FSLI protest în fața MENCȘ!

14 octombrie 2016

24 Ianuarie- declarată zi liberă nelucrătoare!!!

Parlamentul României - Lege nr. 176/2016 din 07 octombrie 2016
Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
În vigoare de la 16 octombrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 13 octombrie 2016. Nu există modificări până la 16 octombrie 2016.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art. 139. - (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august-Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 7 octombrie 2016.
Nr. 176.

13 octombrie 2016

Informare FSLI Comisia de dialog social!!!

Astăzi,  12.10.2016, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.E.N.C.S., pentru avizarea proiectului de HG pentru modificarea HG nr 582/2016. Pozitia reprezentantului FSLI, Simion Hancescu, a fost următoarea:
Având în vedere că:
1. După intrarea în vigoare a HG nr. 582/2016 un număr apreciabil de salariați din categoria personalului didactic auxliar a înregistat diminuări salariale cu sume cuprinse între 300 și 1000 de lei, învățământul  fiind singurul sector bugetar în care se constată că există scăderi salariale, iar prin acest proiect pe care îl discutăm astăzi se rezolvă doar parțial problema salariaților cărora li s-au diminuat veniturile;
2. În Parlamentul României se discută acum de Legea pentru aprobarea OUG 57/2015,  cu completările ulterioare și că foarte probabil MENCS, dupa intrarea în vigoare a acestei legi, va fi nevoit să elaboreze un alt proiect de HG;
3. În acest moment Normativele pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic nu sunt revizuite,
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ avizează negativ acest proiect de HG.
Reprezentantul FSLI a solicitat ca MENCS să găsească soluția, astfel încât după intrarea în vigoare a acestei HG niciun venit să nu scadă!
  
Cu respect,

PREȘEDINTE,
 Simion HANCESCU

3 octombrie 2016

5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A PROFESORILOR

      Ca urmare a numeroaselor sesizări primite și anul acesta din partea membrilor noștri de sindicat, în legătură cu derularea activităților din ziua de 5 Octombrie – Ziua Mondială a Profesorilor/Ziua Mondială a Educatorilor facem următoarele precizări:
   • În conformitate cu prevederile art. 8 (1) și (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial partea a V-a din 26.11.2014:
   • (1) ,,Părțile convin să sărbătorească pe 5 Iunie – Ziua Învățătorului și pe 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice dedicate acestor evenimente.”

 (2) ,,În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.”
    De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4 din O.M.E.C.Ș. nr. 4577 / 20.07.2016, privind structura anului școlar 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare:
  ,,Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 Octombrie – Ziua Internațională a Educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului și ziua de 1 Iunie – Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.”
      În aceste condiții, vă solicităm să întreprindeți toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legale anterior citate.
     După cum am informat părțile interesate și în anii școlari anteriori, în conformitate cu prevederile art. 8 (3) din C.C.M.U.N.S.A.Î.P., programul special al zilei de 5 Octombrie 2016, precum și activitățile prin care se va sărbători această zi sunt stabilite în Comisia Paritară constituită la nivelul fiecărei unități / instituții de învățământ preuniversitar  (detalii în Anexa nr. 3 a Contractului Colectiv de Muncă).Biroul Operativ al SLI Vrancea
Presedinte,
Constantin  IONESCU