28 septembrie 2011

H.G. 926 / 2011 pentru completarea H.G. nr. 1.395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011!

27 septembrie 2011

În atenţia liderilor de sindicat !!!

           S.L.I. Vrancea solicită liderilor de sindicat să transmită până joi, 29.09.2011, ora 14:00 la sediu /(0237223550), dacă ŞCOLILE AU FONDURI SUFICIENTE PENTRU PLATA SALARIILOR PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2011. (Pentru aceasta luaţi legătura cu directorii de şcoli)!                                                       
Biroul Operativ al SLI Vrancea

18 septembrie 2011

A apărut primul număr al revistei "ALTITUDINI" !

      De astăzi , 19.09.2011, SLI Vrancea are revistă proprie cu ISSN, care va apărea atât online, cât şi tipărită . Primul număr al revistei "ALTITUDINI" CLICK AICI! cuprinde informaţii sindicale necesare oricărui membru de sindicat, dar şi opinii ale membrilor Biroului Operativ şi chiar un articol al d-lui Liviu Marian Pop, secretar general al FSLI.
          În numerele viitoare vă propunem să participati cu articole de opinie şi atitudine faţă de problemele cu care se confruntă învăţământul românesc în acestă perioadă de tranziţie care pare să nu se mai sfârşească. Mai multe detalii găsiţi pe pagina REVISTA.
B.O. al SLI VN

1 septembrie 2011

Toţi învăţătorii şi educatoarele cu studii de licenţă vor fi încadraţi ca profesori începând cu 01.09.2011 !

Conform art. 248, alin. (4) din L.E.N.-Legea nr 1/2011 şi a art. 14 din Ordinul 3753/09.02.2011 Măsuri tranzitorii , absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor de institutori sau ai altor şcoli echivalente, care au absolvit ciclul de licenţă, vor fi încadraţi ca profesori pentru înv. preşcolar sau profesori pentru înv. primar. Toţi colegii, care îndeplinesc aceste condiţii, trebuie să depună la secretariatul şcolii o cerere de încadrare MODEL AICI pe noua funcţie (profesor pentru înv. preşcolar sau profesor pentru înv. primar), la care anexează actele de studii doveditoare.
          Citiţi AICI declaraţia de presă din, 17.02.2011, a d-nei Oana Badea, secretar de stat în MECTS(aliniatul 5): " ... De asemenea, intră în funcţiune un alt articol, de altfel, foarte drag mie, o îndreptare, o corecţie care se aduce unei legi ce a fost pusă în aplicare printr-un ordin celebru, 387. Aşa cum ştiţi, absolvenţii de licee pedagogice care îşi completaseră studiile prin licenţă la un profil pedagogic erau plătiţi deja în sistem ca fiind profesori pentru învăţământul preşcolar sau primar. Şi, totodată, absolvenţii de PIPP, aşa cum erau ştiuţi.  De la 1 septembrie 2011, sistemul va permite - şi ministerul face acest efort! - salarizarea în calitatea de profesor în învăţământul preşcolar şi primar şi pentru absolvenţii de profiluri nepedagogice, aflaţi în această situaţie, pentru că aceştia nu fuseseră cuprinşi în ordin. ... Pasul unu este, aşa cum, am spus 1 septembrie 2011."
   ATENŢIE! Unii directori invocă faptul că Legea 387/17.12.2009 nu este abrogată prin noua lege a educaţiei. Dar de fapt, Legea 387/2009 nu făcea altceva decât să modifice şi să completeze vechea lege a învăţământului (L. 84/1995) şi vechiul Statut al personalului didactic (L. 128/1997) care sunt abrogate  prin noua lege a educaţiei. Deci Legea 387/2009 nu mai are pe cine modifica şi completa!
Ionescu Constantin, vicepreşedinte SLI VN