22 ianuarie 2016

În atenţia membrilor de sindicat,

      În perioada 22 - 30 ianuarie 2016, SLI Vrancea adună propuneri privind îmbunătăţirea/punerea în acord cu prevederile legale în vigoare (a) fişelor de evaluare a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar în vederea acordării gradației de merit,conform OMEC 5557/2015.
    Metodologia mai sus menţionată şi fişele de evaluare folosite în anul şcolar 2014-2015 se găsesc pe site-ul S.L.I. Vrancea (http://www.edu.ro/index.phpmodule=uploads&func=download&fileId=21702)
 şi pe site-ul ISJ Vrancea (http://isjvn.vn.edu.ro/upload/f2813.rar ).
   Propunerile membrilor de sindicat vor fi transmise direct la sediul SLI Vrancea sau la următoarele adrese de email: sli_vrancea@yahoo.com  , slivrancea@gmail.com  .

Fise de evaluare gradatie de merit 2014-2015->AICI!

Biroul Operativ al S.L.I Vrancea

4 ianuarie 2016

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar 2016!

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar inregistrat la M.M.F.P.S.P.V. sub nr. 1482/13.11.2014, publicat in MO Partea a V-a nr. 5 / 26.11.2014 s-a prelungit de drept pana la data de 13.11.2016 deoarece pana la data de 13.11.2015 niciuna din partile semnatare nu au avut initiativa renegocierii acestuia.