14 noiembrie 2022

IN ATENTIA MEMBRILOR DE SINDICAT!

📣 Cu ocazia Simpozionului Național „Provocări actuale în sistemului educațional românesc, S.L.I. Vrancea va elabora un volum colectiv cu ISBN de articole și studii de specialitate.
Membrii de sindicat care doresc să publice în acest volum sunt rugați să trimită până pe data de 15 decembrie 2022 pe adresa de email simpozionslivn@gmail.com un articol care va respecta următoarele cerințe:

-maxim 4 pagini;
-titlul va fi redactat cu majuscule- font TimesNewRoman mărime 14;
-numele, prenumele și unitatea școlară cu font TimesNewRoman mărime 12;
-conținutul articolului cu font TimesNewRoman mărime 12, spațiere la 1,5 și cu diacritice;
-bibliografie.

HG  nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 HG  nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care abrogată, prin art. 103 lit. a),  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice-DESCARCA AICI!