31 mai 2012

ORDIN nr. 4071/15.05.2012 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare - Descarcă  !

16 mai 2012

ÎN ATENŢIA PROFESORILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR/PREŞCOLAR!

  În perioada 22 – 24 iunie 2012, Departamentul pentru Formarea Profesorilor, Filiala Focșani, organizează cursuri pregătitoare pentru gradul didactic II, la specializările: profesori pentru învățământul primar / institutori învățământ primar / învățători, profesori pentru învățământul preșcolar / institutori învățământ preșcolar/ educatoare.
     Înscrierile pentru cursuri au loc în perioada
18-21 iunie 2012 la sediul Departamentului – Str. Timotei
 Cipariu, nr. 5, Focșani jud. Vrancea, între orele 13 – 15.
 Telefon: 0237620001

AU SOSIT BANII PENTRU 100EURO AFERENTI ANULUI 2009!

Începând de astăzi puteţi să achiziţionaţi  cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în valoare de 330 lei.
       Colegii care au achiziţionat cărţi  sau programe educaţionale pe suport electronic în anii 2009/2010/2011 pot prezenta facturile la serviciul contabilitate în vederea justificarii sumei de 330lei.
Puteţi citi aici Legea 315/2006 !
      Aceste drepturi băneşti se datorează  hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii câştigate de S.L.I.Vrancea în ultima perioadă!

11 mai 2012

ANUNŢ IMPORTANT!

         În urma solicitarilor din partea personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţii de bibliotecar şcolar şi documentarist,  S.L.I. Vrancea va demara actiune în instanţă pentru recupararea sumelor compensatorii tranzitorii, care se cuveneau drept spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare(15%),conform Legii bibliotecarilor nr.334/2002, pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010 .
B.O. al S.L.I. Vrancea

8 mai 2012

IN ATENŢIA LIDERILOR ŞI MEMBRILOR SLI VRANCEA!

      Vă aducem în vedere, că în această perioadă,  SLI Vrancea demarează mai multe procese pentru recuperarea unor drepturi salariale.

      *** De maxima urgenţă vă rugăm să trimiteţi împuternicirile şi adeverinţele pentru colegii omişi din procesele pentru legea 315/2006 , pentru diferenţa dintre 100Euro şi suma de 130 lei pentru anul 2008/2009, până vineri, 11.05.2012, altfel suntem în pericol să nu mai putem deschide proces pentru că fapta se va prescrie!
            Anexe: -Adeverinţă-Descarcaţi!
                         - Împuternicire- Descarcati!

Procesele pe care le derulăm sunt:
  a) Recuperarea majorării salariale de 33%, conform legii 330/2010 pentru perioada ian.2010-apr.2011.
  b) Recuperarea celor100 Euro pentru anul 2009/2010, conform legii 315/2006.
  c) Recuperarea majorarii de 33%, conform legii221/2008, pentru colegii care au fost omisi la primele procese, pentru perioada oct.2008-dec.2009.
  d)Decontarea navetei cadrelor didactice.
  Reamintim membrilor de sindicat care şi-au desfăşurat activitatea în mai multe/alte unităţi şcolare să verifice dacă au fost trecuţi pe documentele pentru instanţă la liderii de sindicat din unităţile respective!
  Biroul Operativ al SLI Vrancea