JURIDIC

3***SENTINȚA CIVILĂ 335 DIN 09 SEPT. 2015 DOSAR 837/91/2015-->AICI!


============================================


23.10.2015

SITUATIA ACTIUNILOR IN INSTANTA la data de 23.10. 2015

----------------------------------------------------------------=====================================================
19.10.2015

S.L.I. Vrancea a câștigat la Curtea de Apel Galați decontarea navetei pentru membrii de sindicat de la Scoala Gimnazială Fitionești și Școala Gimnazială Nr.2 Mărășesti!
      Soluțiile dosarelor pot fi consultate aici:

=============================================

03.06.2015

==============================================

ANUNT !

            13.12.2013- INFORMARE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ȘI  EXECUTORII ȘI MODUL LOR DE PLATA - AICI!

======================================================

===== = = = = = = = = = ======== = = = = = = ======= = = = = = = = = == =

       100 EURO/2010

      10.08.2013 Decizia Curţii de Apel Galaţi în dosarul 3711/91/2012 privind acordarea ajutorului financiar (100EURO) pentru anul 2010:

DECIZIA CURŢII DE APEL GALAŢI-100E/2010- DESCĂRCAŢI!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


Legea 330/2009

26.03.2013- Sentinta civilă nr. 683/25.09.2012 pronunțata de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  3089/91/2012, ramasă definitivă prin decizia civila nr 335/12.02.2013 a Curţii de Apel Galaţi+ încheierile din 2 aprilie 2013, 9 aprilie 2013, 23 aprilie 2013, 27 noiembrie 2013, 25 februarie 2014! DECIZIA CURŢII DE APEL GALAŢI - DESCĂRCAŢI!  26.11.2013- Sentința civilă  nr. 553/18.09.2013 pronunțată de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  3119/91/2013, ramasa definitiva prin neapelare+ încheierea din 22 octombrie 2013;

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 


Sentințe privind al 13-lea salariu pentru anul 2010!      


    *Sentinţa civilă nr.708/2012 privind acordarea celui de-al 13lea salariu pe anul 2010!  SENTINTA CIVILĂ NR.708/2012-DESCĂRCAŢI!  


      *Sentinta civila 533/2013   privind acordarea celui de-al 13lea salariu pe anul 2010 pentru membrii care nu s-au regasit in prima sentinta SENTINTA CIVILĂ NR. 533/2013-DESCĂRCAŢI!  


06.03.2013-Recomandare în ceea ce priveşte punerea în executare a sentinţei civile nr.708/2012, prin care s-a obţinut premiul anual aferent anului 2010, prevăzut de art.25 din Legea nr.330/2009- CLICK AICI!      

================================================

       14.12.2012 STADIUL ACŢIUNILOR ÎN INSTANŢĂ-DEC2012- DERULATE DE S.L.I. VRANCEA - CLICK AICI!

===============================================  


ANUNȚ!

    18.10.2012-Comunicat FSLI  privind Decizia Nr.11 din 08.10.2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind procesul pe legea 330/2009 - Descărcați!

***Adeverință pentru instanță (omiși)100EURO-2009-Descărcați !

***Adeverință pentru instanță 100EURO-2010-Descărcați!

=================================================

   ANUNȚ!

     06.04.2012:SLI Vrancea va demara în perioada aprilie-iunie 2012 mai multe procese pentru recuperarea unor drepturi salariale şi băneşti cuvenite prin:  

- Legea 330/2009- privind reîncadrarea salarială (majorare cu 33% a salariilor) pentru perioada (01.01.2010- 31.04.2011);
- Legea 330/2009, art 25 -privind dreptul la premiul anual (al 13-lea salariu) cuvenit anului 2010;
- Legea 315/2006- privind plata ajutorului financiar 100Euro /2010;
- *Vor fi redeschise si procese pe Legea 221/2008 privind majorarea cu 33% a salariilor si Legea 315/2006 privind 100Euro/2009 pentru membrii care au fost omişi din diverse cauze!


=================================================


Reducerea indemnizaţiei de concediu cu 25%/2010

01.06.2011  Soluţia Tribunalului Vrancea privind diminuarea ilegală a indemnizaţiei de concediu cu 25% în anul 2010:
Îndreptare Col. Unirea si CSEI Elena Doamna DESCĂRCAŢI! 
Îndreptare Col. Auto T.Vuia Focsani DESCĂRCAŢI!


=================================================


      Legea 221/2008
pentru perioada 01.10.2008- 31.12.2009

28. 10.2010   Sentinta civilă nr. 601/14.09.2010, pronunțata de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  1866/91/2009, ramasa definitiva prin decizia civila nr 1121/16.06.2011 a Curţii de Apel Galaţi:

10.05.2011  Sentința civilă nr. 441/05.05.2011 pronunțată de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  1876/91/2011, ramasă definitivă prin decizia civilă nr 1606/27.10.2011 a Curţii de Apel Galaţi

   28.03.2013 - Sentința civilă nr. 697/25.09.2012 pronunțată de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  3638/91/2012, ramasă definitivă prin decizia civila nr 262/05.02.2013 a Curţii de Apel Galaţi:

*DECIZIA CIVILĂ nr 262/05.02.2013 - DESCĂRCAŢI!

               * SENTINTA CIVILĂ nr. 697/2012 -DESCĂRCAŢI!

=================================================


 100 EURO/2009
10.05.2011   Soluţia Tribunalului Vrancea privind diferenţa de ajutor finanaciar(100 EURO) reglementat de Legea nr.315/2006 :

  15.07.2013 Decizia Curţii de Apel Galaţi şi Sentinţa Tribunalului Vrancea în dosarul 3639/91/2012 privind acordarea ajutorului financiar (100EURO) pentru anul 2009 membrilor de sindicat care nu se regăsesc pe prima sentinţă:

DECIZIA CURŢII DE APEL GALAŢI-100E/2009- DESCĂRCAŢI!

   SENTINTA TRIBUNALULUI VRANCEA-DESCĂRCAŢI! 

=================================================


Prima de concediu pe anii 2006- 2008
02.06.2009
  ***Soluţia Tribunalului Vrancea privind prima de concediu pe anii 2006- 2008:

20.10.2009
*****Decizia Curţii de Apel Galaţi privind prima de concediu pe anii 2006- 2008:

________________________________________________