14 octombrie 2016

24 Ianuarie- declarata zi libera nelucratoare !!!

Parlamentul României - Lege nr. 176/2016 din 07 octombrie 2016
Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
În vigoare de la 16 octombrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 13 octombrie 2016. Nu există modificări până la 16 octombrie 2016.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art. 139. - (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august-Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 7 octombrie 2016.
Nr. 176.

13 octombrie 2016

Informare FSLI Comisia de dialog social!!!

Astăzi,  12.10.2016, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.E.N.C.S., pentru avizarea proiectului de HG pentru modificarea HG nr 582/2016. Pozitia reprezentantului FSLI, Simion Hancescu, a fost următoarea:
Având în vedere că:
1. După intrarea în vigoare a HG nr. 582/2016 un număr apreciabil de salariați din categoria personalului didactic auxliar a înregistat diminuări salariale cu sume cuprinse între 300 și 1000 de lei, învățământul  fiind singurul sector bugetar în care se constată că există scăderi salariale, iar prin acest proiect pe care îl discutăm astăzi se rezolvă doar parțial problema salariaților cărora li s-au diminuat veniturile;
2. În Parlamentul României se discută acum de Legea pentru aprobarea OUG 57/2015,  cu completările ulterioare și că foarte probabil MENCS, dupa intrarea în vigoare a acestei legi, va fi nevoit să elaboreze un alt proiect de HG;
3. În acest moment Normativele pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic nu sunt revizuite,
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ avizează negativ acest proiect de HG.
Reprezentantul FSLI a solicitat ca MENCS să găsească soluția, astfel încât după intrarea în vigoare a acestei HG niciun venit să nu scadă!
  
Cu respect,

PREȘEDINTE,
 Simion HANCESCU

3 octombrie 2016

5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A PROFESORILOR

      Ca urmare a numeroaselor sesizări primite și anul acesta din partea membrilor noștri de sindicat, în legătură cu derularea activităților din ziua de 5 Octombrie – Ziua Mondială a Profesorilor/Ziua Mondială a Educatorilor facem următoarele precizări:
   • În conformitate cu prevederile art. 8 (1) și (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial partea a V-a din 26.11.2014:
   • (1) ,,Părțile convin să sărbătorească pe 5 Iunie – Ziua Învățătorului și pe 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice dedicate acestor evenimente.”

 (2) ,,În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.”
    De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4 din O.M.E.C.Ș. nr. 4577 / 20.07.2016, privind structura anului școlar 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare:
  ,,Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 Octombrie – Ziua Internațională a Educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului și ziua de 1 Iunie – Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.”
      În aceste condiții, vă solicităm să întreprindeți toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legale anterior citate.
     După cum am informat părțile interesate și în anii școlari anteriori, în conformitate cu prevederile art. 8 (3) din C.C.M.U.N.S.A.Î.P., programul special al zilei de 5 Octombrie 2016, precum și activitățile prin care se va sărbători această zi sunt stabilite în Comisia Paritară constituită la nivelul fiecărei unități / instituții de învățământ preuniversitar  (detalii în Anexa nr. 3 a Contractului Colectiv de Muncă).Biroul Operativ al SLI Vrancea
Presedinte,
Constantin  IONESCU

27 septembrie 2016

Iniţiative ale FSLI pe masa Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor

   Astăzi, 27.09.2016, Preşedintele FSLI Simion Hancescu, a participat la ședința Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, ședință care a avut la ordinea de zi câteva inițiative legislative de interes pentru învățământ. Cele mai importante dintre acestea, care au plecat de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,  au fost cea referitoare la  “investirea personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control cu exercțiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” și cea privind  “posibilitatea de pensionare cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard și fără diminuarea cuantumului pensiei”.
    Simion Hancescu a argumentat necesitatea aprobării celor două proiecte legislative, ambele primind vot favorabil. Precizăm că Senatul României este Cameră decizională și sperăm ca până la finalul actualei sesiuni parlamentare cele două proiecte să fie legiferate.
     Membrii  Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport au adus în discuție și concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din învățământul preuniversitar, atrăgând atenția asupra lacunelor și prevederilor nelegale din metodologia de concurs, care pot vicia rezultatul acestuia. Comisia a solicitat ca ministrul educației să vină, cât mai repede, în fața Comisiei pentru a clarifica problemele legate de organizarea intempestivă  a   acestui concurs.

Ghid de pregătire pentru concursul de directori/ directori adjuncţi din învățământul preuniversitar!!!

13 septembrie 2016

Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea susține performanța în educație!

Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea susține, încurajează și sprijină performanța la toate nivelurile. În acest sens astăzi, 12 septembrie 2016, în cadrul festivității de deschidere a anului școlar la Colegiul Național Unirea, unde au fost prezenți profesori, elevi, părinți, Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea a oferit elevului Toma Adrian  un laptop, pentru performanța obținută la Olimpiada Internațională de Geografie de la Beijing, iar domnului Dragomir Octavian, profesor îndrumător și membru de sindicat al Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea, un premiu în valoare de 500 lei.
În acest an școlar Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea va continua să lupte pentru o finanțare corespunzătoare a învățământului. Se vorbește în ultima perioadă deseori de performanță în educație, dar despre investiții în aceasta, mai puțin. Dacă dorim un învățământ performant, investiția în educație nu mai necesită amânare!
La început de an școlar, Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea transmite întregului personal din învățământ un an școlar cu multă sănătate, multe bucurii, satisfacții, împliniri și performanțe.

Biroul Operativ al SLI Vrancea
Președinte, prof. Constantin IONESCU

10 septembrie 2016

Procedura înscriere concurs directori licee/scoli/grădinițe!!!

Ordin MENCS nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.pdf

INFORMARE FSLI privind demersurile pentru remedierea OUG 20/2016 si implicit HG 582/2016.docx

Memoriu de protest pe OUG 20/2016 depus de SLI Vrancea la ISJ Vrancea, MENCS si FSLI.pdf

Adresa FSLI concurs directori.pdf