31 mai 2019

COMUNICAT


Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea își exprimă indignarea și nemulțumirea față de ordinul emis de ministrul educației naționale privind aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, pentru clasele a IX-a. Numărul de clase  aprobat  este nerealist, imposibil de aplicat și în defavoarea copiilor, părinților și  a cadrelor didactice.
Pentru  județul Vrancea au fost aprobate 70 de clase de liceu și 37 clase de școală profesională. Constatăm  că  21 clase de liceu tehnologic au fost transformate în clase de școală profesională, în condițiile în care în județul Vrancea nu există suficiente solicitări din partea agenților economici,  așa cum prevede O.M.E.N.C.S. 5033 din 29.08.2016 și O.M.E.N.C.S.  5068 din 2016, precum și O.M.E.N. 5031 din 04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020.
Trebuie precizat că unitățile școlare nu au baza materială pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în concordanță cu standardele de pregătire profesională.
De asemenea, conform calendarului privind Metodologia de mișcare a personalului didactic, s-au desfășurat etapele de mobilitate, acest lucru determinând alte modificări ce vor avea efecte negative asupra personalul didactic.
S.L.I. Vrancea solicită imperativ M.E.N. retragerea prezentului ordin, în vederea unei bune desfășurări a procesului instructiv educativ pentru anul școlar 2019-2020, în caz contrar  vom  declanșa toate formele de protest prevăzute în Legea dialogului social.

Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea
Preşedinte,
Constantin IONESCU