28 aprilie 2013

Au fost aprobate programele școlare pentru CP,I,II + planul cadru CP,I,II,III,IV

      OMEN nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a: Descarcă
     
     OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar: Descarcă

19 aprilie 2013

Legea 62/2013 pentru modificarea art. 96 alin. (3) din L.E.N. nr. 1/2011.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 26 martie 2013
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic: Alineatul (3) al articolului 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmtorul cuprins: “(3) Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant. La sedintele consiliului de administratie participa, de regula, un lider de sindicat si un reprezentant al elevilor, cu statut de observatori.”