6 septembrie 2021

Demersuri salariale-Scrisoare adresată ministrului muncii.

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET"  și Federația Națională Sindicală ,,Alma Mater", in numele celor peste 300.000 de salariați din învățământ ale căror drepturi și interese le reprezintă, vă adresează rugămintea de a stabili, într-un termen cât mai scurt, o întâlnire în cadrul căreia să discutam problema acută a salarizării personalului din învățământ. 

 Vă reamintim că, încă de la intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea personalului din învățământ a fost inechitabilă, coeficienții de salarizare situându-se în pătrimea inferioara a raportului salarial, ceea ce nu reflectă importanța sociala a muncii desfășurate în unitățile  și instituțiile de învățământ din Romania. 

 

Tratamentul inechitabil a continuat: în timp ce alte categorii de salariați au beneficiat de acordarea salariilor maxime încă din anul 2018 (o parte din salariații din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială") sau de stabilirea salariilor de bază conform unor criterii diferite, care au asigurat o salarizare superioară (funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primarii și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, personalul care ocupa funcții de demnitate publică), personalul din învățământ nu a atins nici până în prezent maximul salarial prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022.


Descarca adresa catre Ministerul Muncii.pdf

Demersuri salariale - Petiție: „Vrem salarii decente în educație!”

 Având în vedere prevederile art. 38 alin. (41) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora personalul didactic din învățământ ar fi trebuit să beneficieze, începând cu 1 septembrie 2021, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022;

 Întrucât: 

  • salariile din sistemul de învățământ sunt la limita inferioară a grilei de salarizare,
  • sistemul de învățământ este singurul domeniu în care nu se acordă sporurile pentru condiții de muncă,
  • la ora actuală ne confruntăm cu îmbătrânirea corpului profesoral, situație dublată de un exod al personalului calificat,
  • sistemul este incapabil să atragă tineri cu vocație pentru cariera didactică, din cauza salariilor complet neatractive;

  

Față de refuzul Guvernului de a acorda creșterea salarială prevăzută de lege, în actualul context al creșterii inflației și a prețurilor la utilități și nu numai, consecința fiind scăderea accentuată a puterii de cumpărare; 

 

Noi, semnatarii prezentei Petiții, solicităm Guvernului României majorarea salariilor începând cu 1 septembrie 2021 și aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 153/2017 pentru toți angajații din învățământ. 

 

De asemenea, în condițiile elaborării unei noi legi a salarizării, solicităm ca, la stabilirea grilelor de salarizare pentru personalul din învățământ,  principiul de bază să fie acela că salariul profesorului debutant reprezintă o pătrime din indemnizația Președintelui României. 

 

Susținem toate demersurile Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federației Naționale Sindicale „ALMA MATER“ pentru atingerea acestor obiective.


DESCARCĂ PETIȚIA.doc