6 septembrie 2021

Demersuri salariale-Scrisoare adresată ministrului muncii.

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET"  și Federația Națională Sindicală ,,Alma Mater", in numele celor peste 300.000 de salariați din învățământ ale căror drepturi și interese le reprezintă, vă adresează rugămintea de a stabili, într-un termen cât mai scurt, o întâlnire în cadrul căreia să discutam problema acută a salarizării personalului din învățământ. 

 Vă reamintim că, încă de la intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea personalului din învățământ a fost inechitabilă, coeficienții de salarizare situându-se în pătrimea inferioara a raportului salarial, ceea ce nu reflectă importanța sociala a muncii desfășurate în unitățile  și instituțiile de învățământ din Romania. 

 

Tratamentul inechitabil a continuat: în timp ce alte categorii de salariați au beneficiat de acordarea salariilor maxime încă din anul 2018 (o parte din salariații din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială") sau de stabilirea salariilor de bază conform unor criterii diferite, care au asigurat o salarizare superioară (funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primarii și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, personalul care ocupa funcții de demnitate publică), personalul din învățământ nu a atins nici până în prezent maximul salarial prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022.


Descarca adresa catre Ministerul Muncii.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu