21 ianuarie 2013

Adresa FSLI către MEN privind eliberarea atestatelor de echivalare conform OMECTS 5553/2011!

FSLI adresează MEN rugămintea de a dispune, în regim de urgenţă, măsurile care se impun pentru ca institutiile de învăţămnânt superior să elibereze atestatele de echivalare prevăzute în Anexa la Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 5553/2011, cu modificarile ulterioare! CLICK AICI!

Adresa FSLI catre MEN pentru modificarea OMECTS 6211 / 2012

FSLI solicita MEN modificarea si completarea Capitolului I - Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013 al Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar - Anexa la OMECTS 6211/13.11.2012, in sensul prevederii exprese a dreptului personalului didactic auxiliar de a participa la concursul pentru acoradrea gradatiei de merit si modificarea art. 4 alin. (2) al Metodologiei. CLICK AICI!