21 ianuarie 2013

Adresa FSLI catre MEN pentru modificarea OMECTS 6211 / 2012

FSLI solicita MEN modificarea si completarea Capitolului I - Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013 al Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar - Anexa la OMECTS 6211/13.11.2012, in sensul prevederii exprese a dreptului personalului didactic auxiliar de a participa la concursul pentru acoradrea gradatiei de merit si modificarea art. 4 alin. (2) al Metodologiei. CLICK AICI!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu