26 septembrie 2012

Contract colectiv de muncă negociat obligatoriu în fiecare an pentru salarii->CLICK!

Contractele colective de muncă vor fi negociate obligatoriu în fiecare an în ceea ce priveşte salariile, timpul şi programul de lucru, în caz contrar urmând să fie declanşat conflictul de muncă, iar contractele vor include clauze de protecţie a conducerii organizaţiilor sindicatelor şi patronatelor.(www.mediafax.ro)

12 septembrie 2012

Echivalări conform OMECTS 5484/2011 si OMECTS 5553/2011:

Echivalare învăţători, educatoare, maistri, antrenori:CLICK AICI!

Echivalare profesori II, institutori :Etapa I- CLICK AICI!
                                                                          Etapa II- CLICK AICI!

7 septembrie 2012

Cheltuielile pentru formare continua(gradele didactice II-I) suportate din bugetele școlilor

     <<Începând cu anul școlar 2011-2012, cheltuielile pentru formare continua și dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice pot fi decontate din bugetele școlilor conform art 104, alin.1 si 2, lit. b si  art. 242 alin 1 si 2 din Legea 1/2011 (Art. 104. — (1) Finanțarea de bază asigură desfășurarea în condiții normale a procesului de învățământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naționale. (2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora; b) cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului;...Art. 242. — (1) Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră. (2) Evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competență.)
       La întocmirea bugetelor anuale ale școlilor, directorii trebuie să țină cont de numărul cadrelor didactice care susțin gradele didactice în acel an și să prevadă sumele necesare decontarii acestor cheltuieli (în anul 2012 universitățile au perceput o taxă de examinare în medie de 200 lei cadrelor didactice care au susținut gradul didactic II).
      Cadrele didactice pot solicita decontarea cheltuielilor cu formarea continuă prin depunerea unei cereri la care anexează documentele de plata la secretariatul școlii.>>
Ionescu Constantin, vicepresedinte SLI Vrancea

PROGRAME SCOLARE CLASELE I SI II - PROPUSE PENTRU DEZBATERE

I.1_CI Comunicare in limba romana.pdf
I.1_CII Comunicare in limba romana.pdf
I.3_CI Comunicare in limba moderna.pdf
II.1_CI Educatie pentru societate_clasa I.pdf
II.1_CII Educatie pentru societate_clasa a IIa.pdf

CLASA PREGATITOARE

PROGRAME SCOLARE -OMECTS nr. 3656 din 29.03.2012 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa pregătitoare din învăţământul primar 

Descărcați programele pe discipline:
          I.1_CP Comunicare în limba română.pdf
          I.3_CP Comunicare în limba modernă.pdf
          II.1_CP Educație pentru societate.pdf
          III.1_CP Matematica și explorarea mediului.pdf
          IV.1_CP Arte vizuale și lucru manual.pdf
          IV.2_CP Muzică și mișcare.pdf
          IV.3_CP TIC_Jocul cu calculatorul.pdf
          V.1_CP Educație fizică și sport.pdf
          VI.1_CP Dezvoltare personală.pdf

6 septembrie 2012

Hăncescu (FSLI): “Bacalaureatul diferenţiat reprezintă un pas înainte pentru sistemul românesc de învăţământ”

hancescu simion.jpg
Decizia luată miercuri de Comisia de învăţământ din Senat referitoare la susţinerea unui Bacalaureat diferenţiat începând de anul viitor reprezintă un pas înainte pentru sistemul românesc de învăţământ, a declarat, pentru AGERPRES, Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).
'Este un prim pas care s-a făcut însă sperăm că se va ajunge şi la o reformă mai profundă a sistemului de învăţământ. Delegaţia noastră a susţinut, în ultimii ani, necesitatea organizării unui Bacalaureat diferenţiat pentru că rezultatele din acest an şi de anul trecut ne demonstrează că actuala formă de desfăşurare a Bacalaureatului nu mai e aplicabilă', a afirmat Hăncescu.
        Potrivit acestuia, absolvenţii de liceu care nu doresc să dea la facultate vor susţine doar un examen de competenţe profesionale, respectiv o probă scrisă pentru aceleaşi competenţe şi o probă practică. Comisia de educaţie a Senatului a adoptat miercuri, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, raportul la proiectul de lege privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat care dă posibilitatea absolvenţilor de liceu să aleagă între bacalaureatul naţional şi cel profesional.
        Astfel, absolvenţii de liceu vor putea opta pentru susţinerea bacalaureatului profesional care va permite accesul pe piaţa muncii, dar nu le va permite să urmeze cursurile în învăţământul superior, sau pentru bacalaureatul naţional, care le va da voie să urmeze cursurile unei facultăţi. Raportul adoptat miercuri de comisie ar putea fi inclus pe ordinea de zi a Senatului de lunea viitoare. (AGERPRES )

3 septembrie 2012

Etapele de mobilitate în perioada 3-7.09.2012

Posturi rămase libere la 31.09.2012  AICI! 


Etapele de mobilitate în perioada 3-7.09.2012  AICI!