30 mai 2016

1 iunie 2016- București-Marș de protest- Revendicări FSLI.

1. Respectarea Legii Educației Naționale, în sensul alocării anuale din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru educație, care ar permite:
• Creșterea costului standard per preșcolar/elev;
• Decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic, precum și decontarea navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu;
• Creșterea burselor elevilor și studenților;
• Dotarea corespunzătoare a unităților și instituțiilor de învățământ (de natură să elimine contribuțiile părinților pentru igienizare, achiziționare de material didactic etc.);
• Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională continuă a salariaților din învățământ.

2. Aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, de la aceeași dată pentru toate categoriile vizate;

3. Elaborarea, până la finalul mandatului actualului guvern, a unei legi de salarizare echitabilă, pornind de la principii corecte, care să abroge toate actele normative de salarizare existente în prezent, astfel încât fiecare categorie socio-profesională să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie de rolul pe care îl are în dezvoltarea societăţii.

24 mai 2016

În atenția liderilor și a membrilor de sindicat!

     Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea va participa pe data de 01 iunie 2016 la mitingul de protest față de Proiectul de OUG privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice organizat de F.S.L.I. în Bucuresti  .
     Din partea S.L.I. Vrancea vor participa 50 de membri de sindicat din unităţile de învăţământ. Participarea la miting, în număr de 50 membri, se va stabili în ordinea confirmării: telefonic –0237.223.550 sau prin e-mail: sli_vrancea@yahoo.com / slivrancea@gmail.com, până joi, 26 mai 2016, ora 12.
      Plecare: Miercuri, 01.06.2016, ora 6.00 din parcarea de lângă Hotelul Unirea.

Biroul Operativ al SLI Vrancea

5 mai 2016

Candidaturi validate pentru funcțiile de conducere din Biroul Operativ al SLI Vrancea! Alegerile vor avea loc in cadrul Conferintei Judetene din 20 mai 2016!

Au fost validate candidaturile pentru funcțiile de conducere din Biroul Operativ al SLI Vrancea:

Președinte:

1.Tudor Emil
2. Ionescu Constantin

Vicepreședinți:

1. Dănilă Nicolae
2. Bozbici Sorin Dan
3. Șelaru Aurel
4. Stoenoiu Olimpia
5. Poenaru Oana Lorena
6. Cucu Valentina
7. Ionescu Constantin

Secretar executiv:

1. Dogaru Gicu Valentin
2. Stoenoiu Olimpia
3. Poenaru Oana Lorena
4. Cucu Valentina

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CONFERINȚEI JUDEȚENE.pdf