26 noiembrie 2011

23 noiembrie 2011

ANUNT IMPORTANT ! In atentia liderilor!

        În urma demersurilor facute de S.L.I. Vrancea la Prefectura Vrancea, în perioada 21-23 noiembrie 2011, se solicita, la nivelul prefecturii, cuantumul sumelor restante pentru decontarea navetei pentru anul 2011.      
    Va rugam sa transmiteti sumele restante la sediul S.L.I. Vrancea, telefonic, pe fax sau e-mail, pana maine, 24 noiembrie 2011, ora 14.               
                                 Biroul Operativ al SLI VRANCEA 
Tel./Fax:   0237.223550
E-mail:   sli_vrancea@yahoo.com

22 noiembrie 2011

SLI Vrancea a pichetat astazi 22.11.2011 timp de 2 ore sediul MECTS!

Astazi 20 de membri SLI Vrancea si-au strigat nemultumirile in fata Ministerului educatiei alaturi de colegi din SLI Gorj, Mures, Teleorman, Harghita. Chiar daca domnul ministru nu a binevoit sa ne acorde cateva minute din timpul lui pretios, noi i-am inaintat o lista cu nemultumirile noastre, poate-poate isi va arunca macar o privire peste ele atunci cand va avea timp!
Dintre acestea:
-lipsa dialogului social;
-neacordarea unui buget al educatiei multumitor (6 % din PIB conform Legii 1/2011);
-deblocarea posturilor pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;
-plata drepturilor salariale castigate in instanta;
-revenirea salariilor la nivelul iunie2010.


        

21 noiembrie 2011

SLI Vrancea a facut demersuri pentru decontarea navetei pentru anii 2011 si 2012! Puteti vizualiza aici adresa catre DGFP Vrancea!

 Conform art.105 lit. f  din Legea 1/2011 naveta cadrelor didactice va fi decontata din bugetele locale, din sume defalcate din  TVA. Acest fapt arata ca sumele pentru naveta nu vor mai fi din taxele si impozitele  bugetelor locale. Directorii trebuie sa aiba in vedere acest lucru acum cand se realizeaza bugetul !!!
Va aducem la cunostinta ca in urma demersurilor noastre in cateva scoli s-a decontat naveta integral pentru anul 2011(ex. Liceul Vidra)!

Biroul Operativ al SLI Vrancea

 

<<Apropo, cititi AICI cum rezolva UNII  problemele sindicale !
                                                                      sursa: Blogul lui Dan Malaelea

14 noiembrie 2011

ANUNŢ IMPORTANT!
 1. Învăţătorii, educatoarele, institutorii maiştrii şi antrenorii fără studii de licenţă trebuie să depună in cel mai scurt timp dosarele pentru echivalarea competenţelor dobândite formal, informal şi nonformal în vederea îndeplinirii condiţiei de ocupare a posturilor de profesor învăţământ primar/preşcolar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor, conform art.248, alin.3  din Legea educatiei nationale si a OMECTS 5484/2011 -Vizualizati AICI- . Dosarele se vor depune la nivelul unitatilor scolare , după care vor fi înaintate de directorul şcolii  inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane din cadrul ISJ Vrancea, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare.
2. Institurorii (cu diplomă de absolvire)  şi profesorii II (SSD), care îndeplinesc condiţiile din OMECTS 5553/2011- Vizualizati AICI- în vederea echivalării  studiilor de scurtă durată cu ciclul I de licenţă şi a încadrării ca profesor I (S),  vor trebui să depună documentele prevăzute în OMECTS 5553/2011- Vizualizati AICI-  la nivelul unităţilor şcolare, după care vor fi înaintate de directorul şcolii catre ISJ Vrancea, inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, în vederea centralizării şi înaintării către structurile universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare.
      * * * Pentru a beneficia de toate drepturile ce decurg din aplicarea acestor ordine, dosarele trebuie depuse în cel mai scurt timp!!! * * *  

11 noiembrie 2011

FSLI va picheta Ministerul Educației, zilnic, începând cu data de 15 noiembrie 2011!

          FSLI va picheta Ministerul Educaţiei, zilnic, începând cu data de 15 noiembrie 2011, între orele: 11.00-14.00. La proteste vor participa şi membrii FSI Spiru Haret şi ai Federației Educaţiei Naţionale.        "FSLI cere Guvernului României şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să îşi revizuiască atitudinea faţă de politica salarială şi să nu îngheţe salariile angajaţilor din sistemul public în 2012. Reamintim opiniei publice faptul că în acest moment salariaţii din educaţie au de recuperat de la Statul român 33,4%, potrivit deciziilor obţinute în instanţă. La acestea se mai adaugă alte 12 procente, bani nerecuperaţi din tăierea salariilor cu 25%, aplicată în luna iunie 2010. Subliniem încă o dată că nerespectarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile privind plata unor drepturi salariale, reprezintă un abuz fără precedent şi totodată asistăm la încălcarea drepturilor consfinţite de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
FSLI solicită deblocarea posturilor din unităţile de învăţământ, ţinând cont de lipsa acută de personal.
Federaţia noastră solicită autorităţilor să rezolve o altă problemă cu care se confruntă învăţământul românesc: numărul prea mare de preşcolari/elevi la grupe/clase. Sunt numeroase situații în care o educatoare este nevoită să se ocupe de 40 de copii, deşi legea prevede un număr maxim de 20 de preşcolari, la grupă.
FSLI cere ministerului de resort respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, prin care educaţia ar trebui să primească 6% din PIB, începând cu 1 ianuarie 2012.
Federaţia noastră reclamă şi lipsa de dialog social din partea instituţiilor Statului român, prin care se doreşte reducerea la tăcere a sindicatelor." Presedinte FSLI Simion Hancescu
  Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea