23 februarie 2017

Personalul nedidactic din învățământ primește salariile majorate de la 1 februarie 2017!


            Guvernul României a aprobat astăzi, 23 februarie 2017, ordonanța de urgență privind majorarea salariilor personalului nedidactic din învățământ.
            Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu a declarat că „apreciază deschiderea și operativitatea manifestate de Primul – ministru al României, domnul Sorin Mihai Grindeanu, care a înțeles solicitarea noastră că este necesară  adoptarea acestei ordonanțe de urgență, în vederea rezolvării problemei salarizării  personalului nedidactic din învățământul preuniversitar, începând cu data de 1 februarie 2017”.
            „Ne exprimăm speranța că, atât Executivul cât și Parlamentul României, vor găsi soluții pentru rezolvarea celorlalte probleme cu care se confruntă salariații din educație – calculul incorect al sporurilor cuvenite personalului didactic începând cu 1 ianuarie 2017, lipsa fondurilor pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, respectiv, tranșele aferente anului 2017 și restanțele pentru anul 2016”, a mai declarat Simion Hancescu, președintele F.S.L.I.
            „Salariații din învățământ așteaptă cu interes punerea în practică a celorlalte măsuri stabilite prin programul de guvernare: modernizarea infrastructurii școlare, reforma curriculară și îmbunătățirea statutului social al salariaților din educație. Testul edificator, în ceea ce privește importanța pe care actuala Putere o acordă salariaților din educație, îl reprezintă poziționarea tuturor categoriilor de personal din învățământ în grilele de salarizare ale proiectului legii salarizării unitare. Pentru transpunerea în practică a acestor deziderate, FSLI își manifestă dorința de a se implica în calitate de actor, așa cum a facut-o acum în rezolvarea problemei personalului nedidactic și nu în calitate de spectator”, a mai  afirmat Simion Hancescu, președintele F.S.L.I.

București,

23.02.2017

“7. Funcţii auxiliare comune specifice învăţământului*)

Nr. crt
Funcția
Nivelul studiilor
Salarii de bază
- lei - Gradaţia
Funcţii de execuţie

0
1
2
3
4
5
1
Muncitor calificat
M; G
1490
1602
1682
1766
1854
1947
2
Portar, paznic, îngrijitor, pompier, bucatareasă, spălătoreasă/lenjereasă
M; G
1470
1580
1659
1742
1829
1921
3
Muncitor necalificat
M; G
1450
1559
1637
1719
1804
1895
*) Funcţiile care nu se regăsesc în prezenta anexă se asimilează din punct de vedere al salarizării cu funcţia de muncitor calificat, nr. crt.1.”
(2) În situaţia în care salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) este mai mic sau egal cu salariul de bază aflat în plată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie, după caz."
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prevederile punctului 2 al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017, se abrogă. Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu