18 aprilie 2016

CONFERINTA JUDETEANA SLI VRANCEA - 20 MAI 2016

                                                    CĂTRE,
                                                                   LIDERII DE SINDICAT

         Prin prezenta vă informăm că,  în conformitate cu prevederile art.62 lit.g din Statutul S.L.I. Vrancea, se convoacă în şedinţă ordinară Conferinţa Judeţeană în data de 20 MAI 2016.
            Lucrările conferinţei  se vor desfăşura la  Casa de Cultură Focsani, începând cu ora 8.30.
            Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Conferinţei Judeţene:
1.     Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii la funcţiile de conducere în Biroul Operativ al S.L.I.Vrancea;
2.      Candidaţii vor depune la secretariatul S.L.I. Vrancea dosarele cu documentele stabilite în Regulament, pâna la data de 20 APRILIE 2016. Nu vor fi luate în considerare candidaturile depuse după termenul hotărât  (20.04.2016, ora 1200);
3.      Până pe 14.04.2016 transmiteţi la secretariatul S.L.I. Vrancea lista cu persoanele nominalizate ca delegaţi la lucrarile conferinţei din partea organizaţiei d-voastră:
-          Organizaţiile cu până la 25 membri de sindicat – 1 delegat;
-          Organizaţiile care au între 26 – 50  membri de sindicat – 2 delegaţi;
-          Organizaţiile care au între 51 - 75 membri de sindicat – 3 delegaţi;
-          Organizaţiile care au peste 75 membri de sindicat – 4 delegaţi;
           Din partea organizaţiilor cu un singur delegat participă de drept liderul organizaţiei.
           În cazul organizaţiilor cu mai mulţi delegaţi din norma de reprezentare fac parte: liderul, al doilea, al treilea....etc delegat. Numarul delegatilor pentru fiecare organizatie îl gasiti în tabelul anexat.
4.      Conferinţa Judeţeană este statutar constituită în prezenţa a 3/4 din numărul delegaţilor;
           Nu vor putea participa la lucrările Conferinţei Judeţene persoanele care nu au fost nominalizate de către d-voastră până la data de 14.04.2016.

 NOTĂ: Pentru decontarea transportului, delegaţii vor prezenta secretariatului tehnic al Conferinţei
               ordinele de deplasare (delegaţiile).

REGULAMENT DE DESFASURARE A CONFERINTEI JUDETENE.pdf
Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu