20 februarie 2023

FSLI-CALENDAR PROTESTE!

📒
În cadrul ședinței Colegiului Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, desfășurată în data de 16 februarie 2023, s-au analizat problemele cu care se confruntă salariații din învățământ.
✅
În ceea ce privește personalul didactic auxiliar, având în vedere că există nemulțumiri justificate, deoarece pentru o parte dintre aceștia salariile de bază nu au mai fost majorate din anul 2018, când au atins nivelul salariilor de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022, s-a căutat identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor acestora.
‼️
Colegiul Național al Liderilor a stabilit că, în perioada imediat următoare, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va transmite Parlamentului două inițiative legislative, prin care să se prevadă:
- completarea art. 16 al Lit. B) a Capitolului I din Anexa nr. I la Legea- cadru nr. 153/2017, astfel încât personalul didactic auxiliar să beneficieze de sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază;
- acordarea sporului pentru complexitatea muncii personalului didactic auxiliar, precum și exceptarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământ de la menținerea cel mult la nivelul lunii decembrie 2022 a cuantumului brut al sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar.
👉
Colegiul Național al Liderilor FSLI a avut în vedere faptul că, în raport de activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar, nu există niciun considerent pentru care aceste categorii să nu beneficieze de sporurile mai sus menționate, ce se acordă personalului didactic, respectiv, personalului contractual din Ministerul Educației și instituțiile subordonate acestuia. De asemenea, s-a ținut cont de imposibilitatea legală de a se calcula sporurile și indemnizațiile cuvenite personalului din învățământ în raport de salariul de bază deținut/aflat în plată, instituită prin prevederile art. I alin. (5) din O.U.G. nr. 168/2022, prin care acestea sunt menținute cel mult la nivelul lunii decembrie 2022.
✅
În ceea ce privește problemele de natură salarială specifice personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, dar și cele specifice personalului nedidactic, care au fost deja aduse la cunoștința Executivului, inclusiv cu prilejul pichetării sediului Guvernului din data de 01.02.2023, membrii Colegiului Național al Liderilor F.S.L.I. a stabilit un calendar de proteste la care vom recurge dacă, până cel mai târziu la date de 01.03.2023, Guvernul României nu va prezenta soluțiile concrete de rezolvare a acestora.

‼️
De asemenea, în urma analizării problemelor cu care se confruntă toate categoriile de salariați din învățământul preuniversitar, s-au stabilit:
1) Obiective ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ pentru perioada următoare:
a) rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022;
b) identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar (soluțiile identificate se regăsesc în prima parte a informării);
c) remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;
d) adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;
e) aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;
f) implicarea în finalizarea și aprobarea noii Legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, astfel încât să obținem aplicarea grilei de salarizare propusă, menită să reconsidere poziția pe care o ocupă personalul din învățământ în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;
g) implicarea în elaborarea proiectului Legii învățământului preuniversitar;
h) instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflației.
‼️
2) Calendarul acțiunilor de protest pe care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ le va organiza, în măsura în care Executivul nu va găsi soluții pentru rezolvarea problemelor salariaților din sistemul educațional:
📌
Martie 2023 - se vor desfășura acțiuni de pichetare a sediului Guvernului, precum și a sediilor prefecturilor;
📌
Aprilie 2023 - acțiuni de pichetare a sediului Guvernului, precum și a sediilor prefecturilor;
📌
Mai 2023 - marș de protest, de amploare, desfășurat în București;
📌📌
grevă pe durată nedeterminată, declanșată în ultima decadă a lunii mai 2023.

Preşedinte,
Simion HANCESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu