3 februarie 2012

                                   Către  LIDERII DE SINDICAT,
    Vă rugăm să întocmiţi la nivelul organizaţiei/unităţii de învăţământ ADEVERINŢA si ÎMPUTERNICIREA necesare pentru întocmirea dosarului prin care vom solicita instanţelor de judecată recuperarea unor drepturi salariale conform Legii 330/2009.
    Pentru înregistrarea corectă a datelor personale ale membrilor de sindicat în  tabelul (adeverinţă) şi împuternicire, respectaţi precizările din NOTA-anexă.
   TERMEN DEPUNERE: 24.02.2012  -  ORA 12
                                                                    Preşedinte,
                                                                             Tudor Emil

2 comentarii: