17 ianuarie 2012

REFERENDUM GREVĂ GENERALA

Având în vedere:
1.    faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
2.    eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016;
3.    prorogarea,  până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a  minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
4.    alocarea pentru finanţarea învăţământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 a  unui procent de  2,3% din P.I.B.;
5.     măsura luată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat pe statul de plată;
6.    practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenţiale, ca de exemplu: Legea educaţiei naţionale, Legea de modificare şi completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc,
Vă rugăm să vă exprimaţi, pe bază de semnătură,  în conformitate  cu dispoziţiile art. 183 alin.(1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, privind  DECLANŞAREA GREVEI GENERALE,  ÎNCEPÂND DIN DATA DE 23 IANUARIE 2012.
                                                                                        BIROUL OPERATIV
                                                                                       AL S.L.I. – VRANCEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu