JURIDIC

29.01.2021

Procese pentru calculul corect 
al activitatilor de dirigentie, predare simultana, invatamant special, gradatie de merit si control financiar preventiv

    SLI Vrancea  a deschis actiuni de chemare in judecată pentru toate unitatile de învățământ la Tribunalul Vrancea  pentru recalcularea corectă a activitatilor de dirigentie, predare simultana, invatamant special, gradatie de merit si control financiar preventiv.01 septembrie 2019
Lămurirea tipului de dobândă legală

     Tribunalul Vrancea s-a pronuntat asupra cererii de lămurire a tipului de dobandă legală. Decizia completului a fost ca:


11.04.2019

Procese pentru acordarea sporului de simultan
 în învățământul preșcolar

      S.L.I. Vrancea a deschis procese în instantă pentru profesorii pentru înv. preșcolar / educatoare, din fiecare unitate de învățământ, care își desfășoară activitatea  la grupe simultane ( formate din copii cu vârste cuprinse între 3-6ani).
Procesele au început să primeasca soluții favorabile:


Informaţii dosar

NumeCalitate parte
SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT VRANCEAReclamant
BEŞLEAGĂ FLORICA - PRIN SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT VRANCEAReclamant
BOBEICĂ MAGDA BIANCA - PRIN SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT VRANCEAReclamant
OPREA ANDREEA - PRIN SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT VRANCEAReclamant
ŞCOALA GIMNAZIALĂ EMIL ATANASIU GAROAFAPârât

Şedinţe

10.04.2019
Ora estimata: 10:00
Complet: FLM 3
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Obligă pârâta să plătească reclamantelor Beşleagă Florica şi Bobeică Magda Bianca, pentru perioada 01.01.2018 – 31.08.2018, diferenţa dintre drepturile salariale încasate pentru activitatea de predare simultană la mai multe grupe de preşcolari şi drepturile salariale cuvenite pentru acest tip de activitate, acestea din urmă trebuind să fie calculate prin aplicarea dispoziţiilor art. 7 din Subcapitolul II al Cap. I la Anexa nr. I la Legea nr.153/2017, respectiv, prin acordarea unei creşteri de 10% a salariului de bază ca urmare a predării simultane la 3 grupe de copii. Obligă pârâta să plătească reclamantelor Beşleagă Florica şi Bobeică Magda Bianca şi suma reprezentând actualizarea cu inflaţia a sumelor datorate cu titlul de diferenţe salariale menţionate în paragraful anterior, actualizare ce se va calcula de la data la care trebuia achitată lunar fiecare diferenţă şi până la data efectivei achitări. Obligă pârâta să plătească reclamantelor Beşleagă Florica şi Bobeică Magda Bianca şi dobândă legală calculată la sumele reprezentând diferenţele de drepturi salariale nete datorate, dobândă ce se va acorda de la data la care trebuia achitată lunar fiecare diferenţă salarială netă şi până la data efectivei achitări. Respinge ca nefondată cererea de acordare de diferenţe salariale pentru predare simultană pentru perioada 01.09.2017 – 31.12.2017. Obligă pârâta să plătească reclamantei Oprea Andreea, cu începere din 01.09.2018, diferenţa dintre drepturile salariale încasate pentru activitatea de predare simultană la mai multe grupe de preşcolari şi drepturile salariale cuvenite pentru acest tip de activitate, acestea din urmă trebuind să fie calculate prin aplicarea dispoziţiilor art. 7 din Subcapitolul II al Cap. I la Anexa nr. I la Legea nr. 153/2017, respectiv, pentru anul şcolar 2018-2019 prin acordarea unei creşteri de 7% a salariului de bază ca urmare a predării simultane la 2 grupe de copii, iar ulterior cuantumul majorării urmând a fi stabilit în funcţie de numărul de grupe la care se va realiza procesul de predare simultană. Obligă pârâta să plătească reclamantelor Beşleagă Florica şi Bobeică Magda Bianca şi pe viitor, cu începere din 01.09.2018, cât timp se va realiza activitate de predare simultană şi cât vor fi în vigoare sau, după caz, vor produce efecte juridice dispoziţiile art. 7 din Subcapitolul II al Cap. I la Anexa nr. I la legea nr. 153/2017, diferenţa de drepturi salariale cuvenită sau, dupăcaz, majorarea stipulată în textul respectiv pentru predare simultană, cuantumul majorării fiind determinabil în funcţie de numărul de grupe la care se realizează sau, după caz, se va realiza procesul de predare simultană. Obligă pârâta să plătească reclamantelor Beşleagă Florica, Bobeică Magda Bianca şi Oprea Andreea şi sumele reprezentând actualizarea cu inflaţia, precum şi dobândă legală calculată la suma netă cuvenită cu titlul de majorare, pentru sumele datorate cu începere din 01.09.2018, actualizare şi dobândă ce se cuvin de la data la care trebuia sau, după caz, trebuie achitată lunar fiecare diferenţă salarială/majorare cuvenită şi până la data efectivei achitări. Cu apel în 10 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Vrancea.
Document: Hotarâre  141/2019  10.04.2019

=================================================

27.06.2016

Distincții Gh. Lazăr 2009

***Decizia ÎCCJ 2603/2015 privind obligarea MENCȘ de a emite ordinul de acordare a distincțiilor Gh. Lazăr pentru anul 2009!-DESCARCĂ AICI!

3***SENTINȚA CIVILĂ 335 DIN 09 SEPT. 2015 DOSAR 837/91/2015-->AICI!


============================================


23.10.2015

SITUATIA ACTIUNILOR IN INSTANTA la data de 23.10. 2015

----------------------------------------------------------------=====================================================
19.10.2015

S.L.I. Vrancea a câștigat la Curtea de Apel Galați decontarea navetei pentru membrii de sindicat de la Scoala Gimnazială Fitionești și Școala Gimnazială Nr.2 Mărășesti!
      Soluțiile dosarelor pot fi consultate aici:

=============================================

03.06.2015

==============================================

ANUNT !

            13.12.2013- INFORMARE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ȘI  EXECUTORII ȘI MODUL LOR DE PLATA - AICI!

======================================================

===== = = = = = = = = = ======== = = = = = = ======= = = = = = = = = == =

       100 EURO/2010

      10.08.2013 Decizia Curţii de Apel Galaţi în dosarul 3711/91/2012 privind acordarea ajutorului financiar (100EURO) pentru anul 2010:

DECIZIA CURŢII DE APEL GALAŢI-100E/2010- DESCĂRCAŢI!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


Legea 330/2009

26.03.2013- Sentinta civilă nr. 683/25.09.2012 pronunțata de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  3089/91/2012, ramasă definitivă prin decizia civila nr 335/12.02.2013 a Curţii de Apel Galaţi+ încheierile din 2 aprilie 2013, 9 aprilie 2013, 23 aprilie 2013, 27 noiembrie 2013, 25 februarie 2014! DECIZIA CURŢII DE APEL GALAŢI - DESCĂRCAŢI!  26.11.2013- Sentința civilă  nr. 553/18.09.2013 pronunțată de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  3119/91/2013, ramasa definitiva prin neapelare+ încheierea din 22 octombrie 2013;

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 


Sentințe privind al 13-lea salariu pentru anul 2010!      


    *Sentinţa civilă nr.708/2012 privind acordarea celui de-al 13lea salariu pe anul 2010!  SENTINTA CIVILĂ NR.708/2012-DESCĂRCAŢI!  


      *Sentinta civila 533/2013   privind acordarea celui de-al 13lea salariu pe anul 2010 pentru membrii care nu s-au regasit in prima sentinta SENTINTA CIVILĂ NR. 533/2013-DESCĂRCAŢI!  


06.03.2013-Recomandare în ceea ce priveşte punerea în executare a sentinţei civile nr.708/2012, prin care s-a obţinut premiul anual aferent anului 2010, prevăzut de art.25 din Legea nr.330/2009- CLICK AICI!      

================================================

       14.12.2012 STADIUL ACŢIUNILOR ÎN INSTANŢĂ-DEC2012- DERULATE DE S.L.I. VRANCEA - CLICK AICI!

===============================================  


ANUNȚ!

    18.10.2012-Comunicat FSLI  privind Decizia Nr.11 din 08.10.2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind procesul pe legea 330/2009 - Descărcați!

***Adeverință pentru instanță (omiși)100EURO-2009-Descărcați !

***Adeverință pentru instanță 100EURO-2010-Descărcați!

=================================================

   ANUNȚ!

     06.04.2012:SLI Vrancea va demara în perioada aprilie-iunie 2012 mai multe procese pentru recuperarea unor drepturi salariale şi băneşti cuvenite prin:  

- Legea 330/2009- privind reîncadrarea salarială (majorare cu 33% a salariilor) pentru perioada (01.01.2010- 31.04.2011);
- Legea 330/2009, art 25 -privind dreptul la premiul anual (al 13-lea salariu) cuvenit anului 2010;
- Legea 315/2006- privind plata ajutorului financiar 100Euro /2010;
- *Vor fi redeschise si procese pe Legea 221/2008 privind majorarea cu 33% a salariilor si Legea 315/2006 privind 100Euro/2009 pentru membrii care au fost omişi din diverse cauze!


=================================================


Reducerea indemnizaţiei de concediu cu 25%/2010

01.06.2011  Soluţia Tribunalului Vrancea privind diminuarea ilegală a indemnizaţiei de concediu cu 25% în anul 2010:
Îndreptare Col. Unirea si CSEI Elena Doamna DESCĂRCAŢI! 
Îndreptare Col. Auto T.Vuia Focsani DESCĂRCAŢI!


=================================================


      Legea 221/2008
pentru perioada 01.10.2008- 31.12.2009

28. 10.2010   Sentinta civilă nr. 601/14.09.2010, pronunțata de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  1866/91/2009, ramasa definitiva prin decizia civila nr 1121/16.06.2011 a Curţii de Apel Galaţi:

10.05.2011  Sentința civilă nr. 441/05.05.2011 pronunțată de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  1876/91/2011, ramasă definitivă prin decizia civilă nr 1606/27.10.2011 a Curţii de Apel Galaţi

   28.03.2013 - Sentința civilă nr. 697/25.09.2012 pronunțată de Tribunalul Vrancea  în  dosarul nr.  3638/91/2012, ramasă definitivă prin decizia civila nr 262/05.02.2013 a Curţii de Apel Galaţi:

*DECIZIA CIVILĂ nr 262/05.02.2013 - DESCĂRCAŢI!

               * SENTINTA CIVILĂ nr. 697/2012 -DESCĂRCAŢI!

=================================================


 100 EURO/2009
10.05.2011   Soluţia Tribunalului Vrancea privind diferenţa de ajutor finanaciar(100 EURO) reglementat de Legea nr.315/2006 :

  15.07.2013 Decizia Curţii de Apel Galaţi şi Sentinţa Tribunalului Vrancea în dosarul 3639/91/2012 privind acordarea ajutorului financiar (100EURO) pentru anul 2009 membrilor de sindicat care nu se regăsesc pe prima sentinţă:

DECIZIA CURŢII DE APEL GALAŢI-100E/2009- DESCĂRCAŢI!

   SENTINTA TRIBUNALULUI VRANCEA-DESCĂRCAŢI! 

=================================================


Prima de concediu pe anii 2006- 2008
02.06.2009
  ***Soluţia Tribunalului Vrancea privind prima de concediu pe anii 2006- 2008:

20.10.2009
*****Decizia Curţii de Apel Galaţi privind prima de concediu pe anii 2006- 2008:

________________________________________________