Legislatie

*** LEGISLAȚIE ... mult mai multe acte normative.....

======================

===========================

*Legea Educaţiei Naţionale- 1/2011- actualizata noiembrie 2022!

        *Metodologii LEN 

======================

*OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
===============================
* CODUL MUNCII actualizat! DESCĂRCAŢI
=========================================

*.H.G.569/17.07.2015 metodologie DECONTARE NAVETA

==================================================

*.INSTRUCTIUNE PRIVIND FINANTAREA CHELTUIELILOR PENTRU EXAMINAREA  MEDICALA PERIODICA OBLIGATORIE 
   DESCARCATI DE AICI !
==========================

*OUG 71/2009
=====================================================
*Legea Dialogului Social -Legea nr. 62/2011
========================================================
==========================================================
* Legea salarizării personalului din învăţământ pentru anul 2011- Legea nr. 63/2011
 == =======================================================