Ajutoare
*CERERE TIP PENTRU AJUTOARE MATERIALE-DESCĂRCAŢI !


*HOTĂRÂRE AJUTOARE MATERIALE-DESCĂRCAŢI !

*INFORMARE DECONT CURSURI

 

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare materiale din partea
Sindicatului Liber din Învățământ Vrancea
începând cu data de 01.10.2021

     Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 (litera a și e) din Legea 62/2011 (Legea sindicatelor), art. 15 alin.1 (litera f) și art. 65 din Statutul Sindicatului Liber din Învățământ Vrancea, Biroul Operativ hotărăște:

     Art. 1. Se aprobă acordarea unor ajutoare materiale bănești din partea Sindicatului Liber din Învățământ Vrancea, după cum urmează:

a)    ajutoare medicale*= (200-500lei): în cazuri grave, în conformitate cu prevederile legale în  vigoare, privind încadrarea într-un grad de handicap grav, pe baza certificatului constatator eliberat de Comisia de Expertiză Medicală; pentru intervenții chirurgicale graveprecum şi pentru accidente grave care necesită cel puțin 15 zile de spitalizare; pentru zilele de spitalizare, în celelalte cazuri;  decont ochelari - o pereche la 5 ani”

      b)ajutor material la căsătoria membrului de sindicat =300lei;          

      c)ajutor material la nașterea copilului membrului de sindicat=400lei;

      d) un ajutor material în caz de deces:

·    pentru membrul de sindicat*= 500lei;

·    pentru soția/soțul, fiul/fiica, mama/tatăl (nu socri)  membrului de sindicat =400lei;

      e) ajutor material în cazul pensionării anticipate sau la limită de vârstă a membrului de sindicat cu o  vechime  continuă în sindicat de cel puțin 5 ani la data pensionării =500lei .

      f)  ajutoare pentru formarea sindicală și  profesională a membrilor de sindicat, prin decontare curs/curs gratuit, în valoare de 300 lei la un interval de 3 ani.

        Art. 2  (1)  Categoriile de ajutoare prevăzute la art. 1 pot fi solicitate în termen de 60 de zile de la data producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul prin depunerea unui dosar cu acte doveditoare:

·       cerere (avizată de liderul de sindicat din unitatea școlară);

·       copie C.I. a petentului;

·       copii după certificate de naștere, căsătorie, de deces, certificate medicale cu viza şi ștampila plătitorului, bilete  de ieșire din spital;

·  recomandare medicala medic oftalmolog; factura +bon fiscal achizitie ochelari;

·       decizii de pensionare – emise de Casa Județeană de Pensii Vrancea.