9 ianuarie 2014

Evaluări naționale 2013-2014!

***OMEN privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale II, IV, VI în anul şcolar 2013-2014 + Calendarul -> Descarcă!


***OMEN privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării na ţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţ ional, în anul şcolar 2013 - 2014 -> Descarcă!