12 decembrie 2013

SLI Vrancea a câștigat doua procese importante!

SLI Vrancea a câștigat procesele intentate MEN pentru eliberarea ordinului privind acordarea distincțiilor Gheorghe Lazăr pentru anul 2009, cât și a ordinului privind recunoașterea și echivalarea funcției didactice de profesor invățământ primar/ preșcolar/ profesor de instruire practică/ profesor-antrenor pentru învățătorii/ educatoarele/ maiștrii instructori/ antrenorii care au depus dosare conform OMECTS 5484/2011!