13 ianuarie 2012

DIN CICLUL "CE FACE SINDICATUL?"

Puteţi vedea ce sume vor primi colegii nostri in urma proceselor castigate pe legea 221/2008 si legea 330/2009. Sumele sunt cumulate pentru Legea 221/2008-perioada 01.10.2008- 31.12.2019(45% din suma totală) şi Legea 330/2009-privind reîncadrarea pe perioada 01.01.2010-31.04.2011(55% din suma totală).
SLI Vrancea a câştigat procesul pentru aplicarea Legii 221/2008! Urmează să demarăm procesul şi pentru Legea 330/2009!       ŢINEŢI APROAPE!

Un comentariu:

 1. HOT JUD L221/2008
  IMPORTANT!!! CITIRE/DOWNLOAD GRATUIT M.O. =>moficial.ro<=
  =============================================================
  1. Daca in sentinta se face referire doar la plata L221/2008 incepand cu 01.10.2008 si atat se vor plati diferente doar in perioada 01.08.2008-31.12.2009(din cauza -Reincadrarii pe Legea 330/2009, -Deciziei 3 din 2011 a ICCJ [M.O. 350/2011])
  -------------------------------------------------------------
  Pentru plata L221/2008 corespunzator 01.01.2010-12.05.2011, de reincadrare pe L330/2009,L284/2010,L285/2010 folosind coeficientii L221/2008, trebuie deschisa actiune jud. pana la 01.01.2013 altfel DREPTURILE SE PIERD.
  =============================================================
  2. Modalitatea de calcul a drepturilor salariale(ce se acorda DOAR cf solutionarii/intervalului de aplicare scrise/scris in Hot Jud si nu a altor interpretari!) :
  [!!!!ORDIN 1350/2007[M.O. 509/2007] -modul de calcul+macheta !!!!]
  ============================================================
  a)stabilirea coeficientului si a valorii coeficientului de multiplicare din care se compune salariul grila luna de luna egal cu salariu grila fluturas/stat de plata luna resp.(atentie salariu grila diferit de salariu de baza - cititi ordinul indicat ptr a intelege)
  [!!!OUG 151/2008 din M.O.759/2008 - stabileste coef si val coef ptr oct2008-dec 2009; OUG 1/31/41 din 2009 doar amana perioada de aplicare!!!!!]

  exemplu: oct 2008-dec 2009 val coef este 299,933 iar coef depinde de functia,gradul,transa,etc. avuta(prof S debutant 3,782=>salariu grila 299,933*3,782=1134,34->1134)
  =============================================================
  b)stabilirea coef si val coef cf HJ =>salariu grila HJ
  [L221/2008 M.O. 730/2008-stab. val coef oct 2008-dec 2009 400,000 iar coef de functia,gradul,transa,etc. avuta(prof S debutant 3,782=>salariu grila 1512.8=>1513)
  =============================================================
  c)stabilire salariu efectiv lucrat platit si cf HJ(proportional cu perioada lucrata) notat A in ordin
  ex:a lucrat 8 zile din 20 =>salariu grila este A*8/20
  =============================================================
  d)stabilire B(ind cond),C(ind spec),D(grad.merit=20%<04.2007 si 25%>=04.2007),E(salariu de merit),F(stabilitate)(daca are calculati) platit si cf HJ(cel platit corespunde cu fluturas/stat plata)

  ex:luna oct 2008 A=1000 platit, are F(beneficiaza) => F=15%*A=F fluturas
  CF HJ A=2000 F=15%*A
  =============================================================
  e)calcul salariu de baza platit =A+B+C+D+E+F platit =fluturas
  calcul salariu de baza cf HJ =A+B+C+D+E+F calculat la d) cf HJ
  f)calcul vechime munca,spor doctor, spor calc,ore supl/PCO, 2%premiu(ordinul precizeaza cum se calc) platit(=fluturas) si cf HJ
  ex:sal baza=100 platit;vechime 5%=>vechime=5=vechime fluturas
  sal baza=200 cf HJ; vechime=5%*baza cf HJ
  ============================================================
  g)stabilire salariu brut platit(=suma brut fluturas) si cf HJ
  sal baza platit+drepturi platite f)=sal brut platit
  sal baza HJ+drepturi calc HJ f)=sal brut HJ
  =============================================================
  h)diferenta sal brut HJ si sal platit(fluturas/stat plata)=suma de platit cf HJ
  =============================================================
  i)se aplica 1,25% (plata transa trim I->pana 31 martie 2012)
  din suma de la h) =>suma transa trim I/2012
  =============================================================
  j)la data platii efective a transei(?) (in hot jud care specifica) se actualizeaza cu rata inflatiei

  Adresa https://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro

  La perioada curenta ne ducem la ultima luna disponibila(dec 2011 acum, dar se va selecta ultima luna la data platii)

  La perioada de referinta selectam oct 2008-dec 2009->Submit
  Se deschide alta pagina cu indicarea inflatiei pe fiecare luna (coloana TOTAL IPC)=>inflatia de aplicat la suma calculata luna de luna

  RăspundețiȘtergere