14 noiembrie 2011

ANUNŢ IMPORTANT!
 1. Învăţătorii, educatoarele, institutorii maiştrii şi antrenorii fără studii de licenţă trebuie să depună in cel mai scurt timp dosarele pentru echivalarea competenţelor dobândite formal, informal şi nonformal în vederea îndeplinirii condiţiei de ocupare a posturilor de profesor învăţământ primar/preşcolar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor, conform art.248, alin.3  din Legea educatiei nationale si a OMECTS 5484/2011 -Vizualizati AICI- . Dosarele se vor depune la nivelul unitatilor scolare , după care vor fi înaintate de directorul şcolii  inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane din cadrul ISJ Vrancea, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare.
2. Institurorii (cu diplomă de absolvire)  şi profesorii II (SSD), care îndeplinesc condiţiile din OMECTS 5553/2011- Vizualizati AICI- în vederea echivalării  studiilor de scurtă durată cu ciclul I de licenţă şi a încadrării ca profesor I (S),  vor trebui să depună documentele prevăzute în OMECTS 5553/2011- Vizualizati AICI-  la nivelul unităţilor şcolare, după care vor fi înaintate de directorul şcolii catre ISJ Vrancea, inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, în vederea centralizării şi înaintării către structurile universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare.
      * * * Pentru a beneficia de toate drepturile ce decurg din aplicarea acestor ordine, dosarele trebuie depuse în cel mai scurt timp!!! * * *  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu